Főmenű

Legújabb hírek

Legújabb fájlok

Új fórum téma

Bejelentkezés

Naptár


Hírlevelek

1/10 oldal
« »

Hírlevél 2021.03.19.

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 03. 19. 21:04

Hírlevél 2021.03.12.

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 03. 12. 14:20A BKSZSZ az EKSZ és a VTDSZSZ közös tájékoztatója a járművezetők védelmére hozott intézkedés végrehajtásáról
Tisztelt járművezetők!

A járművezetők egészségének megóvása érdekében a járművek első ülései lezárásra kerültek. Ez egyben meghatározza azt a területet, ahol az utasok nem tartózkodhatnak. Továbbra is érvényben van a felhívás, miszerint a járművek belsejében kell utazni.

Ebből következően a járművezető felszólíthatja akár szóban, akár a FUTÁR rendszer előre telepített egyenszöveg bejátszásával mindazokat, akik ezt az utasítást figyelmen kívül hagyják, hogy hagyják szabadon ezt a területet.

Érvényes ez a leszállni kívánókra is, mivel a területen történő tartózkodás tilalma mindenkire vonatkozik.

Amennyiben a felszólított személy (személyek) nem tesznek eleget a felhívásnak, hasonlóképpen kell eljárni, mint minden utazási feltételek be nem tartása esetén.

Előbbiekből fakadóan senkinek nem kell tartania attól, hogy bármilyen hátrányos intézkedésben lesz része, ha ilyen történne, keressétek az érdekképviseleteket!

2021. március 12.

BKSZSZ, EKSZ, VTDSZSZ
Hírlevél 2021.03.10

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 03. 10. 21:01Tisztelt Munkavállalók!


A BKSZSZ az EKSZ és a VTDSZSZ közös tájékoztatója
A BKSZSZ és tagszervezetei, az EKSZ valamint a VTDSZSZ és tagszervezetei, a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel ismételten kezdeményezték a járművezetők egészségének megóvása érdekében, az eddig bevezetett intézkedések mellett, zárják el az autóbuszok, trolibuszok két első ülését az utazóközönség elől, egyben megtiltva a járművezetők környezetében történő várakozást is.

A kezdeményezés eredményeként a munkáltató vállalta, hogy a hét folyamán elkezdi és a hétvégéig be is fejezi a járművek első üléseinek kordonozását.

Az érdekképviseletek véleménye szerint ezt a lépést sokkal korábban kellett volna meghozni a menedzsmentnek, annak érdekében, hogy a munkavállalók megfertőződésének esélye minimálisra csökkenjen.Budapest. 2021. 03. 10.Hírlevél 2021.01.13.

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 01. 13. 13:53Hírlevél


A BKSZSZ az EKSZ és a VTDSZSZ közös tájékoztatójaA BKSZSZ, az EKSZ és a VTDSZSZ közösen konzultációt kezdeményezett a munkáltatónál a BKV Zrt. 2021-es bértárgyalásának megkezdése ügyében. A konzultáció keretében az első tárgyalás január 12-én megtörtént. A munkáltató képviseletében Bolla Tibor Vezérigazgató tájékoztatta a három reprezentatív érdekképviselet vezetőjét, hogy még nem kapott felhatalmazást a tulajdonos Fővárosi Önkormányzattól bármilyen tartalmú bérajánlat megtételére, saját forrásai a cégnek nincsenek, de meg fogja kérni az ide vonatkozó Tulajdonosi iránymutatást. A Társaság anyagi helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy a Tulajdonos valamennyi önkormányzati cégnél, így a BKV Zrt-nél is szigorú megtakarítási intézkedéseket rendelt el tekintettel a Főváros nagy mértékű bevétel kieséseire annak érdekében, hogy év végéig finanszírozható legyen Budapest működtetése. Ezek a megtakarítási intézkedések a tervezett beruházásokat és a napi üzemeltetést egyaránt érinteni fogják, viszont a Tulajdonos a cégeinél nem kezdeményez létszámleépítéseket a munkahelyek megtartása érdekében.
A három szakszervezet tájékoztatta a Vezérigazgatót közös álláspontjukról, miszerint megértik, ismerik a Főváros minden eddiginél nehezebb anyagi helyzetét (pl. iparűzési adó és jegybevétel drasztikus mértékű csökkenése) ugyanakkor jelen körülmények között is elvárják, hogy a BKV Zrt. dolgozói idén is részesüljenek béremelésben, amelynek mértékéről a későbbi tárgyalásokon kívánnak alkut kötni.
A Vezérigazgató elmondta a konzultációt kezdeményező szakszervezeteknek, hogy a tárgyaláson ismertetett álláspontjukról tájékoztatni fogja a Tulajdonost.
A BKSZSZ, az EKSZ és a VTDSZSZ a további tárgyalásokról közös tájékoztatókban fog információt adni a munkatársaknak.
Hírlevél 2020.11.10

Írta: Péter László - Dátum: 2020. 11. 10. 17:37BKSZSZ HÍRLEVÉL


Tisztelt Munkavállalók!A szeptemberi szakszervezeti kezdeményezés eredményeként megállapodás született a BKV Zrt és az érdekképviseletek között, a 2020. évi rendkívülinek tekinthető munkakörülmények és teljesítmények anyagi elismeréséről.
A megállapodás értelmében 2020. évi rendkívülinek tekinthető munkakörülmények és teljesítmények elismeréseként minimum 50.000 Ft/fő összegű juttatás kerül kifizetésre a novemberi bérek kifizetésével egyidejűleg, december 8.-án!

Szintén december hónapban kerül kifizetésre az év eleji bérmegállapodásban rögzített 16.100 forint értékű ajándék utalvány is.

A járványügyi helyzet romlását figyelve, folyamatosan követeljük a járművezetők védelmének növelését. Ennek egyik fontos eredménye volt, hogy mára már az összes járművön üvegfal választja el az utazóközönséget a járművezetőtől.
De a biztonság növelése érdekében további lépéseket kell bevezetni. Hamarosan kialakításra kerül a vezető fülke melletti terület felfestéssel történő elzárása, amelynek segítségével növekedni fog az utas és a járművezető közötti távolság. Erre tájékoztató matrica is figyelmezteti majd az utasokat.

Kérünk minden munkavállalót, hogy egyénileg is tegyen meg mindent saját egészségének védelmében különös tekintettel a közösségi terekben történő maszkviselésre és a távolságtartásra.

Vigyázzunk magunkra!
Vigyázzunk egymásra!


Figyeljétek, keressétek hírleveleinket a szakszervezeti honlapokon, faliújságokon!

1/10 oldal
« »