Főmenű

Legújabb hírek

Legújabb fájlok

Új fórum téma

Bejelentkezés

Naptár
Cafeteria Tájékoztató 2019.év

Írta: Péter László - Dátum: 2019. 01. 14. 10:15

Választható cafeteria elemek 2019. évben


  1. Adómentes juttatások (0% közteherrel):

       1. Bölcsődei szolgáltatás, ellátás

A munkavállaló bölcsődés korú gyermeke után, az egyéni cafeteria keretösszeg terhére, bölcsődei szolgáltatás, ellátás költségtérítését veheti igénybe a munkáltató (BKV Zrt.) vagy a munkavállaló nevére kiállított számla ellenében, mely a hatályos törvényi előírások alapján a költség mértékéig adómentes juttatásnak minősül. (érdeklődje meg, hogy a bölcsődéje számlaképes-e)

       2. Óvodai szolgáltatás, ellátás

A munkavállaló óvodás korú gyermeke után, az egyéni cafeteria keretösszeg terhére, bölcsődei szolgáltatás, ellátás költségtérítését veheti igénybe a munkáltató (BKV Zrt.) vagy a munkavállaló nevére kiállított számla ellenében, mely a hatályos törvényi előírások alapján a költség mértékéig adómentes juttatásnak minősül. (érdeklődje meg, hogy a óvodája számlaképes-e)

       3. Sport rendezvényre szóló belépőjegy, bérlet

A munkavállaló az egyéni cafeteria keretösszeg terhére vásárolhat nem visszaváltható, a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényekre szóló belépőjegyet vagy bérletet a munkáltató (BKV Zrt.) nevére kiállított számla ellenében, mely a hatályos törvényi előírások alapján a minimálbér összegéig adómentes juttatásnak minősül. Az eredeti, munkáltató (BKV Zrt.) nevére kiállított számlát és a megvásárolt bérletről vagy jegyről készült fénymásolatot a humán ügyintézőnél leadni szükséges, mint az elszámolás alapbizonylata.

       4. Kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, könyvtári beiratkozási díj

A munkavállaló az egyéni cafeteria keretösszeg terhére vásárolhat nem visszaváltható, kulturális (muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott) szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegyet, bérletet és könyvtári beiratkozást a munkáltató (BKV Zrt.) nevére kiállított számla ellenében, mely a hatályos törvényi előírások alapján a minimálbér összegéig adómentes juttatásnak>/u minősül. Az eredeti, munkáltató (BKV Zrt.) nevére kiállított számlát és a megvásárolt bérletről vagy jegyről készült fénymásolatot a humán ügyintézőnél leadni szükséges, mint az elszámolás alapbizonylata.   Béren kívüli juttatás (34,5% közteherrel):


       5. Széchenyi Pihenőkártya

A Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP kártya) három alszámláján elkülönülten biztosítható a munkavállalók számára juttatás szálláshelyhez, vendéglátáshoz és a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó elektronikus utalványok formájában. A munkavállalók a SZÉP kártyán meglévő összeget a megfelelő elfogadóhelyeken használhatják fel, a feltöltés évét követő második naptári év május 31. napjáig. Az ezen időpontig fel nem használt összeg nem vész el, továbbra is felhasználható a számláról, de a fel nem használt összeg után a Pénztárszolgáltató (Bank) díjat számít fel.

A SZÉP kártya juttatás választása esetén a munkavállalónak nyilatkoznia kell arról, hogy mely Pénztárszolgáltatónál (Banknál) rendelkezik SZÉP kártyával és zsebenként szükséges megadnia a SZÉP kártyához tartozó pénzforgalmi számlaszámait is, valamint nyilatkoznia szükséges arról is, hogy más juttatótól részesült-e ilyen juttatásban. Amennyiben részesült, úgy a jogcím alszámlánként a juttatás összegének feltüntetése szükséges, mivel a juttatás összeghatárát több juttató esetén összevontan kell figyelembe venni.

A hozzájárulás rendelkezésre bocsátása havonta arányos összegben történik a munkavállaló által megadott SZÉP kártyához tartozó, zsebenként elkülönülő, pénzforgalmi számlaszámaira utalással.

A SZÉP kártya különböző alszámlái között az összegek átcsoportosítására év közben nincs lehetőség.

Új SZÉP kártya igénylése esetén a SZÉP kártyát a munkavállaló személyesen igényelheti meg az általa választott, SZÉP kártyát kibocsátó bármelyik intézménynél. A SZÉP kártya igénylését követően a kibocsátó intézmény által a munkavállaló felé megküldött, három számlaszámot tartalmazó (SZÉP kártya zsebenként egy), szerződés alapján a munkavállaló kitölti a 3. számú mellékletet, melyet aláírás után lead a humán ügyintézője felé, aki továbbítja azt a Jövedelem-elszámolási Osztály részére rögzítés és a tagság beállítása céljából. Ezt követően nyilatkozhat arról a munkavállaló, hogy SZÉP kártyát szeretne választani cafeteria elemként.


  Bérjövedelemmel azonos módon adózó juttatások

       6. Pénzösszeg juttatás – cafeteria keretein belül

A pénzösszeg juttatás jövedelemként adózik, mely után Társaságunkat 21% közteher terheli. A munkavállalótól a hatályos törvényi előírások szerint történik az adók levonása, melynek mértéke jelenleg az adókedvezmények függvényében maximum 33,5%.

Például: ha a munkavállaló a teljes éves cafeteria keretét pénzösszeg juttatásként kéri, úgy a bruttó 180 ezer Ft-os keretből a nyilatkozat kitöltésekor levonásra kerül a munkáltató 21%-os terhe, így a megmaradt 148.760 Ft jövedelmeként adózik.

Ez a juttatás nem bérjövedelem, hanem cafeteria juttatásnak minősül, ezért egyéb levonásokkal nem terhelhető.

Rendelkezésre bocsátása havonta arányos összegben történik.Minden cafeteria elem a munkabérrel együtt, illetve egyidejűleg kerül átutalásra.

A cafeteria nyilatkozatok kitöltése ismételten a Salamonon (intraneten) található cafeteria program segítségével történik. Azon munkavállalók, akik rendelkeznek megfelelő Társasági informatikai hozzáféréssel, maguk is megtehetik az új nyilatkozatot, melyet 2 példányban kell kinyomtatni és abból az egyik példányt az illetékes humán ügyintézőhöz kell eljuttatni. Azon munkavállalók számára, akik nem rendelkeznek megfelelő informatikai hozzáféréssel, vagy nem kívánják maguk kitölteni cafeteria nyilatkozatukat, a humánügyi munkatársak segítenek a nyilatkozatok kitöltésében. Az alkalmazás 2019. január 11-én 8:00 órától áll a munkatársak rendelkezésére.

Bővebb információkat a Cafeteria Szabályzatban (11/VU/2015 és mellékletei) vagy a Cafeteria program súgójában találhat. Amennyiben további kérdése/kérése van, akkor kérem, forduljon a területileg illetékes humánügyi munkatársunkhoz.