Főmenű

Legújabb hírek

Legújabb fájlok

Új fórum téma

Bejelentkezés

Naptár


Cafetéria 2017

Írta: Péter László - Dátum: 2017. 01. 04. 16:05


Kedves Munkatársaink!Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017 januárjától a cafeteria rendszer kibővített palettája vehető igénybe a vonatkozó - szakszervezetek által elfogadott - vezérigazgatói utasítás értelmében, amely elérhető Társaságunk intranet portálján (Salamonon). A nyilatkozatok megtételére 2017. január 11-24. között lesz lehetőség, a 2016. évi keretnek megfelelő bruttó 164.000 Ft-os cafeteria keretre vonatkozóan. A keret esetleges emelése a bértárgyalások részét képezheti.

Választható cafeteria elemek 2017. évben

Adómentes juttatások:
Lakáscélú támogatás
A munkavállaló az egyéni cafeteria keretösszeg terhére a hatályos személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) rendelkezései, valamint – „Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól” szóló 15/2014. (IV.3.) NGM rendeletben meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén – vissza nem térítendő munkáltatói támogatást igényelhet a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, (Szja tv. 1. számú melléklet 2.7. pont) az esedékes lakáscélú törlesztő-részlet kiegyenlítésére.
A munkáltató adómentes Lakáshitel-támogatási Szolgáltatáscsomag igénybevételével kezdeményezi az igénylő munkavállalók vonatkozásában a megfelelési vizsgálat lefolytatását.
A vizsgálat egyszeri díja a munkavállaló cafeteria keretéből kerül levonásra a nyilatkozattétel során. Amennyiben az igénylő munkavállaló a vizsgálat alapján mégsem felel meg az adómentesség feltételeinek, a vizsgálati díj abban az esetben is a munkavállaló cafeteria keretét terheli. A vizsgálati díjon túl a juttatás bank által meghatározott havi százalékos mértékű folyósítási díja is a cafeteria keretet terheli, mely az annak megfelelő szorzószám beépítésével kerül levonásra.
A Hitelintézet/bank megkeresi a lakáscélú támogatást igénylő munkavállalókat az adómentesség feltételeinek vizsgálata érdekében, majd a kritérium-vizsgálat eredményéről értesítést küld.
Azon munkavállaló, aki előző évben már a kritérium-vizsgálaton átesett és igénybe vette a cafeteria ezen juttatási formáját, az 2017. évben január hónaptól igényelheti a lakáscélú hiteltörlesztést. Amennyiben a munkavállaló 2017. évben szeretné először igénybe venni ezt a juttatási formát, úgy abban az esetben mivel kritérium-vizsgálat szükséges, így csak a nyilatkozattételtől számított 3. hónaptól igényelheti a lakáscélú hiteltörlesztést. (pl.: márciusi belépő júniustól)
Amennyiben a munkavállaló a Hitelintézet/Bank vizsgálat alapján nem felel meg az adómentesség feltételeinek, vagy a lakáscélú hiteltörlesztés jogosultság ellenőrzésére szolgáló nyilatkozat aláírt példányát nem juttatja el a munkáltató részére, úgy a munkavállalónak a megfelelési vizsgálat díjával csökkentett keret felosztásáról új cafeteria nyilatkozatot kell tennie.

Sport rendezvényre szóló belépőjegy, bérlet
A hatályos törvényi előírások alapján korlátlan értékű adó-és járulékmentes juttatásnak minősül. Ezen cafeteria elem választása esetén a rendelkezésre bocsátás havonta arányos összegben történik a munkavállaló Erzsébet-utalvány Plusz elektronikus Kártyájának (továbbiakban: E-kártya) sport-zsebébe való utalással. A munkavállaló a juttatást az E-kártya sport-zsebén keresztül, a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényekre szóló belépőjegy, valamint bérlet vásárlására használhatja fel (“kvázi” ezzel a juttatással nézni lehet a sportot).

Kulturális belépő
A hatályos törvényi előírások alapján maximum 50.000 Ft értékhatárig adó és járulékmentes juttatásnak minősül. Ezen cafeteria elem választása esetén a rendelkezésre bocsátás havonta arányos összegben történik a munkavállaló E-kártyájának kultúra-zsebébe való utalással. A munkavállaló a juttatást az E-kártya kultúra-zsebén keresztül a szerződött elfogadóhelyeken válthatja be: könyvtár, színház, múzeum, cirkusz, valamint kulturális rendezvényt szervező irodák, jegyárusító helyek, vagy más kulturális rendezvény helyszínek.

Bölcsődei szolgáltatás, ellátás
A bölcsődei szolgáltatás-támogatást a munkáltató a munkavállaló bölcsődés korú gyermekének biztosítja bölcsődei szolgáltatások igénybevételéhez. A hatályos törvényi előírások alapján a költség mértékéig adó-és járulékmentes juttatásnak minősül.
A munkavállaló az egyéni cafeteria keretösszeg terhére, bölcsődei szolgáltatást vehet igénybe a munkáltató nevére kiállított számla ellenében (érdeklődje meg, hogy a bölcsődéje számlaképes-e), melynek teljesítése a tárgy havi munkabér átutalásával együtt történik.

Óvodai szolgáltatás, ellátás !ÚJ ELEM!
Az óvodai költségtérítést a munkáltató a munkavállaló óvodás korú gyermekének biztosítja óvodai szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez. A hatályos törvényi előírások alapján a költség mértékéig adó-és járulékmentes juttatásnak minősül.
A munkavállaló az egyéni cafeteria keretösszeg terhére, óvodai szolgáltatást vehet igénybe a munkáltató nevére kiállított számla ellenében (érdeklődje meg, hogy a óvodája számlaképes-e), melynek teljesítése a tárgy havi munkabér átutalásával együtt történik.

Kockázati biztosítás
A cafeteria rendszer hatálya alá tartozó azon munkavállaló jogosult, aki rendelkezik kockázati biztosítással, melyben a BKV Zrt. a megjelölt díjfizető. Az eredeti biztosítási kötvény bemutatásával a kötvény másolatát a Jövedelem-elszámolási Osztályon kell leadni. Ezen juttatás adómentesen akkor választható, ha a cafeteria keretből választott havi összeg nem kevesebb, mint az adott biztosítás havi díja. Amennyiben a biztosítás havi díja magasabb, mint a cafeteria keretből választható havi összeg, úgy a juttatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás rendelkezésre bocsátása havonta arányos összegben történik.

Béren kívüli juttatások (34,22% közteherrel):
Készpénz – cafeteria keretein belül !ÚJ ELEM!
A cafeteria keretein belül adott készpénz bármire felhasználható választható elem. A hatályos törvényi előírások alapján, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll, munkáltatónként maximum évi 100.000 Ft értékhatárig, 34,22% közteher terheli. Magasabb összeg igénylésénél az e feletti összeg bérjövedelemként adózik.

OTP Széchenyi Pihenőkártya
Az OTP Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP kártya) három alszámláján elkülönülten biztosítható a munkavállalók számára juttatás szálláshelyhez, vendéglátáshoz és a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó elektronikus utalványok formájában. A munkavállalók a SZÉP kártyán meglévő összeget a megfelelő elfogadóhelyeken használhatják fel, a feltöltés évét követő második naptári év május 31-éig.
A SZÉP kártya juttatás választása esetén a munkavállalónak nyilatkoznia kell arról, hogy más juttatótól részesült-e ilyen juttatásban. Amennyiben részesült, úgy a jogcím alszámlánként a juttatás összegének feltüntetése szükséges, mivel a juttatás összeghatárát több juttató esetén összevontan kell figyelembe venni.
A SZÉP kártya különböző alszámlái között az összegek átcsoportosítására év közben nincs lehetőség. A SZÉP kártya igénylése a munkavállaló részére első alkalommal ingyenes, annak megrendeléséről a cafeteria nyilatkozat leadását követően a munkáltató gondoskodik.

Egyes meghatározott juttatások (43,66% közteherrel):
Önkéntes egészség- és önsegélyező pénztári hozzájárulás
A cafeteria rendszer hatálya alá tartozó azon munkavállaló jogosult, aki egészségpénztári tagsággal rendelkezik, azonban 2017. évben már 43,66% közteher terheli.
Egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás választása esetén a munkavállaló által meghatározott havi összeg átutalásra kerül a munkavállaló egészségpénztári számlájára. Amennyiben a munkavállaló még nem tagja egészségpénztárnak, tagsági viszonyt kell létesíteni a választott pénztár belépési nyilatkozatával, mellyel kapcsolatos ügyintézés a munkavállaló feladata. A belépési nyilatkozatot a Jövedelem-elszámolási Osztályon kell leadni.
A tagdíj összegének meghatározásakor célszerű figyelembe venni a választott egészségpénztár minimális havi tagdíját.

Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
A cafeteria rendszer hatálya alá tartozó azon munkavállaló jogosult, aki önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezik, azonban 2017. évben már 43,66% közteher terheli.
Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás választása esetén a munkavállaló által meghatározott havi összeg átutalásra kerül a munkavállaló önkéntes nyugdíjpénztári számlájára. Amennyiben a munkavállaló még nem tagja önkéntes nyugdíjpénztárnak, tagsági viszonyt kell létesíteni a választott pénztár belépési nyilatkozatával, mellyel kapcsolatos ügyintézés a munkavállaló feladata. A belépési nyilatkozatot a Jövedelem-elszámolási Osztályon kell leadni.
A juttatás összegének meghatározásakor célszerű figyelembe venni a választott önkéntes nyugdíjpénztár minimális havi befizetési kötelezettségét.

Iskolakezdési támogatás
Az iskolakezdési támogatással a munkáltató a munkavállaló iskoláskorú gyermekének beiskolázásához nyújt segítséget. Felhasználható ruházati termékek, taneszközök és tankönyvek vásárlására.
Iskolakezdési támogatás igényelhető azon tanuló gyermekek részére, akik általános iskolai tanulmányaikat tárgyévben kezdik meg, vagy általános, középiskolai, szakiskolai (közoktatási intézményben) tanulmányokat folytatnak, annak a tanévnek a végéig, amely évben betöltötték 20. életévüket. (A részletes jogosultsági feltételeket a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. tartalmazza)
A juttatásban részesülő magánszemély a juttató olyan munkavállalója lehet, aki az említett gyermeknek, tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény alapján családipótlék-juttatásra jogosult. Ugyanazon gyermek után mindkét szülő igénybe veheti az iskolakezdési támogatást. Beiskolázási utalványt évente egy alkalommal lehet igényelni július hónapra, azonban 2017. évben már 43,66% közteher terheli.
A munkavállaló a juttatást az E-kártya iskolai-zsebén keresztül a tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig tankönyv, taneszköz és ruházat vásárlására használhatja fel.

Étkezési juttatás
Az étkezési juttatás a munkavállaló E-kártyájáról fogyasztásra kész étel vásárlására és melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vásárlására használható fel, melyre a cafeteria rendszer hatálya alá tartozó minden munkavállaló jogosult, azonban 2017. évben már 43,66% közteher terheli.
Ezen cafeteria elem választása esetén a rendelkezésre bocsátás havonta arányos összegben történik a munkavállaló E-kártya étkezési-zsebébe való utalással.


A cafeteria nyilatkozatok kitöltése ismételten a Salamonon (intraneten) található cafeteria program segítségével történik. Azon munkavállalók, akik rendelkeznek megfelelő Társasági informatikai hozzáféréssel, maguk is megtehetik az új nyilatkozatot, melyet 2 példányban kell kinyomtatni és abból az egyik példányt az illetékes humán ügyintézőhöz kell eljuttatni. Azon munkavállalók számára, akik nem rendelkeznek megfelelő informatikai hozzáféréssel, vagy nem kívánják maguk kitölteni cafeteria nyilatkozatukat, a humánügyi munkatársak segítenek a nyilatkozatok kitöltésében. Az alkalmazás 2017. január 11-én 8:00 órától áll a munkatársak rendelkezésére.

A cafeteria keretet terhelő adó- és járulék tartalom kulcsai béren kívüli juttatások esetén: 34,22%, egyes meghatározott juttatások esetén: 43,66%.

Amennyiben a munkavállaló az előző nyilatkozatához képest új eleme(ke)t is választ, akkor a Cafeteria Szabályzatban szereplő egyéb, választható elemekhez kapcsolódó nyomtatványokat is ki kell töltenie.
Bővebb információkat a Cafeteria Szabályzatban vagy a Cafeteria program súgójában találhat. Amennyiben további kérdése/kérése van, akkor kérem, forduljon a területileg illetékes humánügyi munkatársunkhoz.