Főmenű

Legújabb hírek

Legújabb fájlok

Új fórum téma

Bejelentkezés

Naptár
Cafeteria - 2018

Írta: Péter László - Dátum: 2018. 01. 07. 15:02Kedves Munkatársaink!Választható cafeteria elemek 2018. évben


  1. Adómentes juttatások (0% közteherrel):

       1.1. Lakáscélú támogatás

A munkavállaló az egyéni cafeteria keretösszeg terhére a hatályos személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) rendelkezései, valamint – „Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól” szóló 15/2014. (IV.3.) NGM rendeletben meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén – vissza nem térítendő munkáltatói támogatást igényelhet a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, (Szja tv. 1. számú melléklet 2.7. pont) az esedékes lakáscélú törlesztő-részlet kiegyenlítésére.

A vizsgálat egyszeri díja a munkavállaló cafeteria keretéből kerül levonásra a nyilatkozattétel során. Amennyiben az igénylő munkavállaló a vizsgálat alapján mégsem felel meg az adómentesség feltételeinek, a vizsgálati díj abban az esetben is a munkavállaló cafeteria keretét terheli. A vizsgálati díjon túl a juttatás bank által meghatározott havi százalékos mértékű folyósítási díja is a cafeteria keretet terheli, mely az annak megfelelő szorzószám beépítésével kerül levonásra.

A Hitelintézet/bank megkeresi a lakáscélú támogatást igénylő munkavállalókat az adómentesség feltételeinek vizsgálata érdekében, majd a kritérium-vizsgálat eredményéről értesítést küld.

Azon munkavállaló, aki előző évben már a kritérium-vizsgálaton átesett és igénybe vette a cafeteria ezen juttatási formáját, az 2018. évben január hónaptól igényelheti a lakáscélú hiteltörlesztést. Amennyiben a munkavállaló 2018. évben szeretné először igénybe venni ezt a juttatási formát, úgy abban az esetben mivel kritérium-vizsgálat szükséges, így csak a nyilatkozattételtől számított 3. hónaptól igényelheti a lakáscélú hiteltörlesztést. (pl.: márciusi belépő júniustól)

Amennyiben a munkavállaló a Hitelintézet/Bank vizsgálat alapján nem felel meg az adómentesség feltételeinek, vagy a lakáscélú hiteltörlesztés jogosultság ellenőrzésére szolgáló nyilatkozat aláírt példányát nem juttatja el a munkáltató részére, úgy a munkavállalónak a megfelelési vizsgálat díjával csökkentett keret felosztásáról új cafeteria nyilatkozatot kell tennie.

       1.2. Sport rendezvényre szóló belépőjegy, bérlet

A hatályos törvényi előírások alapján korlátlan értékű adó-és járulékmentes juttatásnak minősül. Ezen cafeteria elem választása esetén a rendelkezésre bocsátás havonta arányos összegben történik a munkavállaló Erzsébet-utalvány Plusz elektronikus Kártyájának (továbbiakban: E-kártya) sport-zsebébe való utalással. A munkavállaló a juttatást az E-kártya sport-zsebén keresztül, a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényekre szóló belépőjegy, valamint bérlet vásárlására használhatja fel (“kvázi” ezzel a juttatással nézni lehet a sportot).

       1.3. Kulturális belépő

A hatályos törvényi előírások alapján maximum 50.000 Ft/év értékhatárig adó és járulékmentes juttatásnak minősül. Ezen cafeteria elem választása esetén a rendelkezésre bocsátás havonta arányos összegben történik a munkavállaló E-kártyájának kultúra-zsebébe való utalással. A munkavállaló a juttatást az E-kártya kultúra-zsebén keresztül a szerződött elfogadóhelyeken válthatja be: könyvtár, színház, múzeum, cirkusz, valamint kulturális rendezvényt szervező irodák, jegyárusító helyek, vagy más kulturális rendezvény helyszínek.

       1.4. Bölcsődei szolgáltatás, ellátás

A bölcsődei szolgáltatás-támogatást a munkáltató a munkavállaló bölcsődés korú gyermekének biztosítja bölcsődei szolgáltatások igénybevételéhez. A hatályos törvényi előírások alapján a költség mértékéig adó-és járulékmentes juttatásnak minősül.

A munkavállaló az egyéni cafeteria keretösszeg terhére, bölcsődei szolgáltatást vehet igénybe a munkáltató nevére kiállított számla ellenében (érdeklődje meg, hogy a bölcsődéje számlaképes-e).

       1.5. Óvodai szolgáltatás, ellátás

Az óvodai költségtérítést a munkáltató a munkavállaló óvodás korú gyermekének biztosítja óvodai szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez. A hatályos törvényi előírások alapján a költség mértékéig adó-és járulékmentes juttatásnak minősül.

A munkavállaló az egyéni cafeteria keretösszeg terhére, óvodai szolgáltatást vehet igénybe a munkáltató nevére kiállított számla ellenében (érdeklődje meg, hogy óvodája számlaképes-e).

       1.6. Mobilitási célú lakhatási támogatás! ÚJ ELEM!

A mobilitási célú lakhatási támogatás keretében a távolabb lakók albérletét támogathatja a munkáltató. Azon munkavállalók jogosultak igénybe venni, akivel legalább heti 36 óra munkaidejű munkaviszony áll fenn és a lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van egymástól, vagy a munkavégzés helye és a lakóhelye közötti, naponta, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje a 3 órát meghaladja. Ezen felül még nem rendelkezik a munkaviszony létrejöttét megelőző 12 hónapban, és nem rendelkezik a támogatás nyújtásának időpontjában lakás haszonélvezeti joggal nem terhelt 50 százalékot meghaladó mértékű tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t, vagy amelytől a munkavégzés helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el a 3 órát.

A támogatás igénybe vehető a lakásbérleti jogviszony mellett a munkásszállón történő elhelyezés esetében is.

A hatályos törvényi előírások alapján adó-és járulékmentes juttatásnak minősül az ugyanazon munkáltató által nyújtott mobilitási célú lakhatási támogatás havi értékéből a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 60 százalékát, a foglalkoztatás második 24 hónapjában a minimálbér 40 százalékát, a foglalkoztatás első 48 hónapját követő 12 hónapban a minimálbér 20 százalékát meg nem haladó összeg, figyelemmel arra, hogy az ugyanazon munkáltatóval létrejött új munkaviszony esetén a fenti időtartamot a munkaviszonyok időtartamának összeszámításával kell meghatározni.

A támogatás igénybevételének szükséges előfeltétele az albérlet/munkásszálló címének rögzítése a humán ügyintéző által az SAP felületén a lakcím megfelelő altípusán.

Ha a munkavállaló által bérelt ugyanazon lakás tekintetében több magánszemély is jogosult adómentes lakhatási támogatás igénybevételére, azt közülük – a döntésük szerint – csak az egyikük veheti igénybe.

A bérleti díj kifizetéséről a bérleti címet is tartalmazó bizonylatra, átvételi elismervényre, vagy (munkavállaló nevére és címére kiállított) számlára van szükség, melyet az aktuális számfejtett hónap 24. napjáig kell leadni a humán ügyintéző részére .

       1.7. Kockázati biztosítás

A cafeteria rendszer hatálya alá tartozó azon munkavállaló jogosult, aki rendelkezik kockázati biztosítással, melyben a BKV Zrt. a megjelölt díjfizető. Az eredeti biztosítási kötvény bemutatásával a kötvény másolatát a Jövedelem-elszámolási Osztályon kell leadni. Ezen juttatás adómentesen akkor választható, ha a cafeteria keretből választott havi összeg nem kevesebb, mint az adott biztosítás havi díja. Amennyiben a biztosítás havi díja magasabb, mint a cafeteria keretből választható havi összeg, úgy a juttatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás rendelkezésre bocsátása havonta arányos összegben történik.


   2. Béren kívüli juttatások (34,22% közteherrel):


       2.1. Készpénz – 100.000 Ft/év értékhatárig

A cafeteria keretein belül adott készpénz bármire felhasználható választható elem. A hatályos törvényi előírások alapján, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll, munkáltatónként maximum évi 100.000 Ft/év értékhatárig, 34,22% közteher terheli. Év közbeni belépés esetén a 100.000 Ft/év napokra arányosított része adható.

100.000 Ft/év feletti összeg igénylésénél a 4. pontban leírtak az irányadóak.

       2.2. OTP Széchenyi Pihenőkártya

Az OTP Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP kártya) három alszámláján elkülönülten biztosítható a munkavállalók számára juttatás szálláshelyhez, vendéglátáshoz és a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó elektronikus utalványok formájában. A munkavállalók a SZÉP kártyán meglévő összeget a megfelelő elfogadóhelyeken használhatják fel, a feltöltés évét követő második naptári év május 31-éig.

A SZÉP kártya juttatás választása esetén a munkavállalónak nyilatkoznia kell arról, hogy más juttatótól részesült-e ilyen juttatásban. Amennyiben részesült, úgy a jogcím alszámlánként a juttatás összegének feltüntetése szükséges, mivel a juttatás összeghatárát több juttató esetén összevontan kell figyelembe venni.

A SZÉP kártya különböző alszámlái között az összegek átcsoportosítására év közben nincs lehetőség. A SZÉP kártya igénylése a munkavállaló részére első alkalommal ingyenes, annak megrendeléséről a cafeteria nyilatkozat leadását követően a munkáltató gondoskodik.

  3. Egyes meghatározott juttatások (40,71% közteherrel):

       3.1. Önkéntes egészség- és önsegélyező pénztári hozzájárulás

A cafeteria rendszer hatálya alá tartozó azon munkavállaló jogosult, aki egészségpénztári tagsággal rendelkezik.

Egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás választása esetén a munkavállaló által meghatározott havi összeg átutalásra kerül a munkavállaló egészségpénztári számlájára. Amennyiben a munkavállaló még nem tagja egészségpénztárnak, tagsági viszonyt kell létesíteni a választott pénztár belépési nyilatkozatával, mellyel kapcsolatos ügyintézés a munkavállaló feladata. A belépési nyilatkozatot a Jövedelem-elszámolási Osztályon kell leadni.

A tagdíj összegének meghatározásakor célszerű figyelembe venni a választott egészségpénztár minimális havi tagdíját.

       3.2. Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

A cafeteria rendszer hatálya alá tartozó azon munkavállaló jogosult, aki önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezik.

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás választása esetén a munkavállaló által meghatározott havi összeg átutalásra kerül a munkavállaló önkéntes nyugdíjpénztári számlájára. Amennyiben a munkavállaló még nem tagja önkéntes nyugdíjpénztárnak, tagsági viszonyt kell létesíteni a választott pénztár belépési nyilatkozatával, mellyel kapcsolatos ügyintézés a munkavállaló feladata. A belépési nyilatkozatot a Jövedelem-elszámolási Osztályon kell leadni.

A juttatás összegének meghatározásakor célszerű figyelembe venni a választott önkéntes nyugdíjpénztár minimális havi befizetési kötelezettségét.

       3.3. Iskolakezdési támogatás

Az iskolakezdési támogatással a munkáltató a munkavállaló iskoláskorú gyermekének beiskolázásához nyújt segítséget. Felhasználható ruházati termékek, taneszközök és tankönyvek vásárlására.

Iskolakezdési támogatás igényelhető azon tanuló gyermekek részére, akik általános iskolai tanulmányaikat tárgyévben kezdik meg, vagy általános, középiskolai, szakiskolai (közoktatási intézményben) tanulmányokat folytatnak, annak a tanévnek a végéig, amely évben betöltötték 20. életévüket. (A részletes jogosultsági feltételeket a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. tartalmazza)

A juttatásban részesülő magánszemély a juttató olyan munkavállalója lehet, aki az említett gyermeknek, tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény alapján családipótlék-juttatásra jogosult. Ugyanazon gyermek után mindkét szülő igénybe veheti az iskolakezdési támogatást. Beiskolázási utalványt évente egy alkalommal lehet igényelni július hónapra.

A munkavállaló a juttatást az E-kártya iskolai-zsebén keresztül a tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig tankönyv, taneszköz és ruházat vásárlására használhatja fel.

       3.4. Étkezési juttatás

Az étkezési juttatás a munkavállaló E-kártyájáról fogyasztásra kész étel vásárlására és melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vásárlására használható fel, melyre a cafeteria rendszer hatálya alá tartozó minden munkavállaló jogosult.

Ezen cafeteria elem választása esetén a rendelkezésre bocsátás havonta arányos összegben történik a munkavállaló E-kártya étkezési-zsebébe való utalással.

  4. 100.000 Ft/év feletti készpénz juttatás (21% közteherrel) ÚJ ELEM!

A juttatás összege összevonandó jövedelemként adózik. A munkavállalótól a hatályos törvényi előírások szerint történik az adók és a járulékok levonása.

Ez a juttatás nem bérjövedelem, hanem cafeteria juttatásnak minősül, ezért egyéb levonásokkal nem terhelhető.

Az arányos rész összege havonta a munkabérrel együtt kerül kifizetésre!

A cafeteria nyilatkozatok kitöltése ismételten a Salamonon (intraneten) található cafeteria program segítségével történik. Azon munkavállalók, akik rendelkeznek megfelelő Társasági informatikai hozzáféréssel, maguk is megtehetik az új nyilatkozatot, melyet 2 példányban kell kinyomtatni és abból az egyik példányt az illetékes humán ügyintézőhöz kell eljuttatni. Azon munkavállalók számára, akik nem rendelkeznek megfelelő informatikai hozzáféréssel, vagy nem kívánják maguk kitölteni cafeteria nyilatkozatukat, a humánügyi munkatársak segítenek a nyilatkozatok kitöltésében. Az alkalmazás 2018. január 11-én 8:00 órától áll a munkatársak rendelkezésére.

A cafeteria keretet terhelő adó- és járulék tartalom kulcsai béren kívüli juttatások esetén: 34,22%, egyes meghatározott juttatások esetén: 40,71%. A 100.000 Ft felett választott készpénz cafeteria elem a munkáltatót terhelő 21% közteher levonása után összevonandó jövedelemként adózik.

Amennyiben a munkavállaló az előző nyilatkozatához képest új eleme(ke)t is választ, akkor a Cafeteria Szabályzatban szereplő egyéb, választható elemekhez kapcsolódó nyomtatványokat is ki kell töltenie.

Bővebb információkat a Cafeteria Szabályzatban (11/VU/2015 és mellékletei) vagy a Cafeteria program súgójában találhat. Amennyiben további kérdése/kérése van, akkor kérem, forduljon a területileg illetékes humánügyi munkatársunkhoz.Üdvözlettel:

Személyügyi és Humánstratégiai Osztály