Főmenű

Legújabb hírek

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvtel

Üzemi Tanács           ÜT tagok           HírekÜdvözlünk a BKV Óbuda divízió Üzemi Tanács oldalán.


A rendszerváltás intézményes átalakulása, az érdekvédelem és a szakszervezetek átalakítását is magával hozta. Német mintát követve, a vállalati munkavédelem és a szociális-jóléti terület kikerült a szakszervezeti tevékenységi körbõl. Megalakultak a Munkahelyi Munkavédelmi Bizottságok és az Üzemi Tanácsok, mint az elkülönült területek gazdái.
Fontos megjegyezni, hogy a létrejött testületek nem rendelkeznek pénzeszközökkel, tagdíjat nem szednek, és nem gazdálkodnak. Az összes munkavállalót képviselik.

Az Üzemi Tanácsok a vállalati humán politikai vezetés partnereként, a szociális és jóléti kérdésekben konzultációs és együttdöntési jogosítványokkal rendelkeznek.

Ezek:
- munkásszállók, sport és közösségi célú ingatlanok mûködésével kapcsolatos döntések
- szociális segélyezési keretek elosztása, vállalati lakáskassza döntések
- vállalati üdültetés elosztása, ill. ellenõrzése
- vállalati bérlakás-bérlõkijelöléssel, ill. pályáztatással kapcsolatos döntések
- dolgozók nagy hányadát érintõ munkáltatói döntések véleményezése
- belsõ utasítások véleményezése
- vezetõi tájékoztató és konzultáció lehetõsége

Kiemelt jelentõsége az Üzemi Tanács rendszernek akkor van, ha a szakszervezetek valami oknál fogva nem tudják ellátni a feladataikat. Ilyenkor az Üzemi Tanács, vagy több ÜT. mûködése esetén a Központi Üzemi Tanács, foglalkoztatási megállapodást köthet.
Csoportos létszámcsökkentés esetén is megállapodhat a munkáltatóval az elbocsájtás feltételrendszerérõl.

A fentiek alapján világosan látható, hogy a munkavállalók elemi érdeke, minden törvény adta érdekvédelmi intézmény mûködtetése.
Szakszervezet, Munkavédelem, ÜT. együttmûködnek, ill. kiegészítik egymást.