Főmenű

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvtel

zemi tancs           t tagok           Hrek

Meghirdetésre került a  2023. évi balatonfenyvesi üdülési igények foglalása, ebben az évben is lehetség van szociális üdülési támogatásra.

 

szociális üdülési kérelmeket  a Központi Üzemi Tanács (a továbbiakban: KÜT) bírálja el 2023. május 31. napjáig,  a jelentkezéseket 2023. május 24. napján 12:00 óráig kérjük megküldeni a területi üzemi tanácsok részére (szociális üdülésre jelentkezési lap, adatkezelési tájékoztató, nyilatkozat, jövedelemigazolások).  Elssorban azok a munkavállalók nyújthatnak be kérelmet, akik nem vettek részt szociális üdülésben 2022. évben.

 

Szociális üdülés (BKV Zrt. munkavállalók részére) csak a 2023. augusztus 21.-27. (7 nap/6 éj egyhetes) „akciós hét” turnusban, vehet igénybe. A szociális beutaló kedvezményt biztosít a szállás és étkezések térítési díjából a munkavállalók részére a BKV Zrt. Központi Üzemi Tanácsa döntése alapján. A kedvezmény összege az szja törvény szerint 2023. évben jövedelemnek minsül, ezért az igénybe vev munkavállalónak is adófizetési kötelezettsége keletkezik. A szociális üdülés abban az esetben vehet igénybe, amennyiben a munkavállaló vállalja a fizetési kötelezettséget a  mellékelt nyilatkozat kitöltésével.

 

Jogosultsági feltételek az 1 fre jutó jövedelem figyelembevételével kerülnek meghatározásra az alábbiak szerint:

1.      egy fre jutó jövedelem legfeljebb nettó 232 000 Ft/f esetében 50% kedvezmény biztosított (a jogosult 50% díjat fizet)

2.      egy fre jutó jövedelem legfeljebb nettó 247 250 Ft/f esetében 30% kedvezmény biztosított (a jogosult 70% díjat fizet)

Teljes díjmentesség nem biztosítható. A szociális beutaló igényeket a KÜT döntését követen a KÜT küldi meg a Munkaügyi és Szociális Osztályra. A beutalót a Munkaügyi és Szociális Osztály adja ki.

 

Üdülési támogatás (szociális üdültetés és nagycsaládos kedvezmény) az arra jogosult munkavállaló „U” jel utazási igazolvánnyal rendelkez hozzátartozói, élettárs részére biztosítható. „U” jel utazási igazolvány hiányában a jogosultságot hivatalos okirattal kell igazolni. Az élettársi viszonyt hitelt érdemlen igazolni kell. Amennyiben az élettárs a HR nyilvántartásban nem szerepel, úgy

-     az élettársak kapcsolatának fennállását közhitelesen tanúsító közjegyzi tanúsítvány vagy

-     az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába vételérl szóló jogers közjegyzi végzés vagy

-     az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában szerepl adatokat közhitelesen tanúsító közjegyzi tanúsítvány bemutatása szükséges.

 

A részvételi feltételeket a megjelent üdülési szabályozás tartalmazza. Az üdülési igényt a mellékelt dokumentumok benyújtásával lehet indítani.

 

Dokumentumok, melyeket csatolni szükséges:

  • Nyilatkozat az üdülési támogatás igénybevételérl/igényl munkavállaló által aláírt,
  • Tájékoztató személyes adat kezelésérl dokumentum/igényl munkavállaló által aláírt,
  • Jövedelemigazolás/ok (igényl munkavállaló, házastárs, élettárs),

-       Egyéb igazolások: családi pótlék, tartásdíj, GYED, GYES, ápolási díj, és iskolalátogatási igazolás annak a gyermeknek, aki elmúlt 18 éves, de középfokú nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkezik, mert ilyen esetekben gyermek térítési díjat fizet.

 

Kérdés esetén legyetek szívesek megkeresni.