Főmenű

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvtel

zemi tancs           t tagok           Hrek

                           
 

Budapesti Közlekedési Zártkören Mköd Részvénytársaság

Központi Üzemi Tanács hírlevél 

2023. évi I. szám

Tisztelt Munkatársaink!

A Központi Üzemi Tanács (a továbbiakban: KÜT) a Budapesti Közlekedési Zártkören Mköd Részvénytársaság (a továbbiakban: BKV Zrt. vagy Társaság) vezetésének partnereként, a munka törvénykönyvérl szóló 2012.évi I. törvényben a szociális és jóléti kérdésekben, együttdöntési jogosítványokkal rendelkezik.

Az alábbi kérdésekben kiemelten valósulnak meg döntések:

  • - munkásszállók, sport és közösségi célú ingatlanok mködésével kapcsolatosan,- segélyezési keretek elosztása, társasági munkáltatói kölcsönkérelmekkel kapcsolatosan,
  • - társasági üdültetés szabályainak kidolgozása, kiemelten a szociális üdülések tekintetében,
  • - társasági bérlakás-bérl kijelöléssel, illetve pályáztatással kapcsolatosan,
  • - munkavállalók nagyobb csoportját érint döntések véleményezése,
  • - munkakörülmények javításával kapcsolatban intézkedések megtételére javaslattétel,
  • -munkavállalókat érint, hatáskörünkbe tartozó tájékoztatás kérés, konzultáció kezdeményezés.

 

Az elmúlt idszak értékelése:

Az energiatakarékosság jegyében, a BKV Zrt. székháza 2023. február 20-ig korlátozottan került üzemeltetésre, mely a nyári idszakban tovább folytatódott. Kb. 40 iroda mködött a részleges lezárás alatt. A Társaság vezetése felkérte a munkavállalókat is, hogy takarékoskodjanak az energiafelhasználásban (kb. 20%energia megtakarítás keletkezett).

Balatonfenyvesi üdül az idei évben is megnyitotta kapuit, sajnálatosan megegyezés hiányában egyoldalú munkáltatói intézkedéssel, mivel a KÜT tárgyalások során folyamatosan arra törekedett, hogy a térítési díjak csak kismértékben emelkedjenek.

A Galyateti „üdül” továbbra is várta/várja a munkavállalókat változatlan szolgáltatásokkal.

 

A képzési palettán megjelent és elindult az E-learning képzés, amely segíti a munkavállók elektronikus módon történ, helytl független továbbképzését.

A felújított Hungária munkásszálló továbbra is várja a munkavállalókat kedvezményes lakhatással.

 

A KÜT rendszeresen tájékoztatást, adatokat, információkat kér a munkáltató tevékenységérl, a Társaságunk helyzetérl, a tervezett és folyamatos feladatokról.

A társasági szabályozások véleményezése során az idei évben is mindig igyekeztünk a munkavállalói szempontok érvényesítésére, különösen az Üzemi Tanácsok f feladatának az ellenrzés jogunknak eleget tenni.

 

Minden egyes kollegának, jó egészséget és további eredményes munkát kívánunk!

Köszönöm a megtisztel figyelmet!

Budapest,2023. szeptember

 

Központi Üzemi Tanács nevében,

Lasek László elnök