Főmenű

Legújabb hírek

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvtel

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fõvárosi Közgyûlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fõvárosi Közgyûlés ülései
 
 
 
 
Dátum Megnevezés Típus Meghívó Jkv.
2016.10.26 2016. október 26-i Közgyûlés rendes meghívó jkv.
 
 
 
 
 
Napirendi sorszám Elõterjesztõ Elõkészítõ Elõterjesztés címe Tárgyalta
8. Tarlós István, Bagdy Gábor dr., Szeneczey Balázs dr. Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Városigazgatóság Fõosztály Javaslat a budapesti közlekedési intézményrendszer továbbfejlesztésének koncepciójára nyílt
 
 
Döntés száma Határozat Határozat szövege
1398/2016.(10.26.) érdemi határozat Nem ért egyet az Óbuda Divízió megszüntetésével.
1399/2016.(10.26.) érdemi határozat Az Óbuda Divízió megszüntetésének kivételével egyetért a Budapest közlekedési intézményrendszerének továbbfejlesztése tárgyú, az elõterjesztésben bemutatott javaslatban foglaltakkal, azzal, hogy az integrált közlekedésszervezés stratégiai feladatai továbbra is a Közlekedésszervezõ által kerüljenek ellátásra. Felkéri továbbá a fõpolgármestert, hogy intézkedjen az érintett társaságok és szervezetek bevonásával a javaslat végrehajtása érdekében szükséges lépések megtétele iránt, és annak eredményérõl tájékoztassa a Közgyûlést, illetve kérje annak döntését.
1400/2016.(10.26.) érdemi határozat Felkéri a fõpolgármestert, hogy a szükséges külsõ egyeztetéseket EBRD, TVI, NGM folytassa le az érintett szervezetek bevonásával és annak eredményérõl tájékoztassa a Közgyûlést, illetve szükség esetén kérje annak döntését.
1401/2016.(10.26.) érdemi határozat Felkéri a fõpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a BKK Zrt. 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság megalapításához szükséges elõkészületek megtételére és a döntéshez szükséges dokumentumokat terjessze be a Fõvárosi Közgyûlés soron következõ ülésére.