Főmenű

Legújabb hírek

Legújabb fájlok

Új fórum téma

Bejelentkezés

Naptár
Üzemi tanács           Üt tagok           Hírek


Kedves munkavállók
Szíves tájékoztatásul küldöm az alábbiakat.

Meghirdetésre került a 2022. évi balatonfenyvesi üdülési igények foglalása, ebben az évben is lehetőség van szociális üdülési támogatásra.

A szociális üdülési kérelmeket a Központi Üzemi Tanács bírálja el 2022. június 30. napjáig, a jelentkezéseket 2022. május 31. napján 15:00 óráig kérem megküldeni a területi üzemi tanácsok részéről (szociális üdülésre jelentkezési lap, nyilatkozat, jövedelemigazolások) részemre. Elsősorban azok a munkavállalók nyújthatnak be kérelmet, akik nem vettek részt az utolsó szociális üdülésben.

Szociális üdülés (BKV Zrt. munkavállalók részére) csak a 2022. augusztus 22.-28. (7 nap/6 éj egyhetes) turnusban vehető igénybe. A szociális beutaló kedvezményt biztosít a szállás és étkezések térítési díjából a munkavállalók részére a BKV Zrt. Központi Üzemi Tanácsa (a továbbiakban: KÜT) döntése alapján. A kedvezmény összege az szja törvény szerint 2022. évben jövedelemnek minősül, ezért az igénybe vevő munkavállalónak is adófizetési kötelezettsége keletkezik. A szociális üdülés abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a munkavállaló vállalja a fizetési kötelezettséget (nyilatkozattal).

Jogosultsági feltételek az 1 főre jutó jövedelem figyelembevételével kerülnek meghatározásra az alábbiak szerint:

  1. egy főre jutó jövedelem legfeljebb nettó 200 000 Ft/fő esetében 50% kedvezmény biztosított (a jogosult 50% díjat fizet)

  2. egy főre jutó jövedelem legfeljebb nettó 215 000 Ft/fő esetében 30% kedvezmény biztosított (a jogosult 70% díjat fizet)

Teljes díjmentesség nem biztosítható. A szociális beutaló igényeket a KÜT döntését követően a KÜT küldi meg a Munkaügyi és Szociális Osztályra. A beutalót a Munkaügyi és Szociális Osztály adja ki.

Üdülési támogatás (szociális üdültetés és nagycsaládos kedvezmény) az arra jogosult munkavállaló „U” jelű utazási igazolvánnyal rendelkező hozzátartozói, élettárs részére biztosítható. „U” jelű utazási igazolvány hiányában a jogosultságot hivatalos okirattal kell igazolni. Az élettársi viszonyt hitelt érdemlően igazolni kell. Amennyiben az élettárs a HR nyilvántartásban nem szerepel, úgy
  • az élettársak kapcsolatának fennállását közhitelesen tanúsító közjegyzői tanúsítvány vagy

  • az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába vételéről szóló jogerős közjegyzői végzés vagy

  • az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában szereplő adatokat közhitelesen tanúsító közjegyzői tanúsítvány bemutatása szükséges.


A részvételi feltételeket a megjelent üdülési szabályozás tartalmazza. Az üdülési igényt a mellékelt dokumentumok benyújtásával lehet indítani.

Dokumentumok, melyeket csatolni szükséges:
  • Nyilatkozat az üdülési támogatás igénybevételéről/igénylő munkavállaló által aláírt,

  • Tájékoztató személyes adat kezeléséről dokumentum/igénylő munkavállaló által aláírt,

  • Jövedelemigazolás/ok (igénylő munkavállaló, házastárs, élettárs),
    • Egyéb igazolások: családi pótlék, tartásdíj, GYED, GYES, ápolási díj, és új elemként: iskolalátogatási igazolás annak a gyermeknek, aki elmúlt 18 éves, de középfokú nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkezik, mert ilyen esetekben gyermek térítési díjat fizet.


Frissítésként a Villamos és Metró ÜT esetében 2 fő, a többi ÜT esetében 1 fő kérelem beküldése, illetve pótigények is küldhetők.

Kérdés esetén állok rendelkezésre.


Üdvözlettel: Lasek László
                       elnökVissza