Főmenű

Legújabb hírek

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvtel

Archív 2016

2016 évi hírek, hírlevek, események
1/5 oldal
« »

A F?v?rosi K?zgy?l?s nyilv?nos ?l?seinek napirendje

Írta: Péter László - Dátum: 2016. 11. 17. 14:04
A F?városi Közgy?lés nyilvános üléseinek napirendjeA F?v?rosi K?zgy?l?s ?l?sei jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


T?j?koztat?s agglomer?ci?s j?ratokr?l

Írta: Péter László - Dátum: 2016. 11. 10. 19:25Kedves Munkat?rsaim!


T?j?koztatom ?n?ket, hogy a Vol?nbusz Zrt.-vel az utaz?si igazolv?nyok k?lcs?n?s elfogad?sa t?rgy?ban meg?llapod?s megk?t?se van folyamatban, de addig is a Vol?nbusz elfogadja az agglomer?ci?s j?ratain a BKV, illetve a BH?V ?ltal kiadott utaz?si igazolv?nyokat.

Budapest, 2016. november 10.

?dv?zlettel:

Bolla Tibor
eln?k-vez?rigazgat?

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


Figyelem!

Írta: Péter László - Dátum: 2016. 11. 08. 18:11Tisztelt Tags?g!


Szeretn?m felh?vni a figyelmeteket arra, hogy van k?zt?nk olyan szem?ly, aki az emberek nyomor?s?g?t kihaszn?lva akar bizonyos poz?ci?kat el?rni, olyan plak?ttal, kommunik?ci?val, ami f?lrevezeti a munkav?llal?kat. Az al??r?sgy?jt?sre nem volt sz?ks?g, mert az emberek automatikusan a saj?t akaratukat nyilv?n?tott?k ki a statisztikai pap?ron. A t?rgyal?sokon m?r el?re figyelmeztett?k a munk?ltat?t a negat?v helyzetr?l.

?buda bez?r?s?nak felf?ggeszt?se a F?v?rosi k?zgy?l?s -tulajdonos- d?nt?s?nek k?sz?nhet?, hogy egy BKK beterjesztett napirendi pontb?l kiemelte ?buda bez?r?s?t. Term?szetesen a Sz?vets?g r?sz?r?l ezt egy lobbi tev?kenys?g el?zte meg. ?buda helyzete meghat?roz?an f?gg az M3 p?tl?s kivitelez?s?t?l. A munka azon folyik, hogy ?buda hossz?t?von ?n?ll? gar?zs tudjon maradni.

?rdekes, hogy ez a szem?ly mindig akkor jelenik meg a szint?ren, ha v?laszt?sok vannak. A napokban ?zemi Tan?cs V?laszt?s kezd?dik, k?rek mindenkit, hogy megfontoltan d?nts?n.
2016.11.08.                                                              Tiszperger Attila
                                                                                     ?ASZ Eln?k


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


Eltemett?k, felt?masztottuk!

Írta: Péter László - Dátum: 2016. 10. 27. 15:00Eltemett?k, felt?masztottuk!


A F?v?rosi K?zgy?l?s, mint tulajdonos fel?l?rta a BKV Igazgat?s?g?nak d?nt?s?t ?s a BKK beterjesztett anyag?b?l az ?buda bez?r?s?r?l sz?l? r?szt kivette.

Ez ut?n a BKV Zrt. t?j?koztat?j?ban tudatta, hogy ?buda aut?busz telephely december 3-a ut?n is tov?bb ?zemel!

A BKK-s beterjesztett anyagban ?buda bez?r?s?t azzal indokolt?k, hogy nem a BKV fogja az M3-as metr?p?tl?st szolg?ltatni. A F?v?rosi K?zgy?l?s d?nt?tt arr?l, hogy az M3-as metr?p?tl?s szolg?ltat?s kivitelez?s?t BKK-BKV hat?sk?rbe rendeli el. A F?v?rosi K?zgy?l?s d?nt?tt arr?l is, hogy a BKV Zrt. ?zleti Terv?b?l is kiveszik ?buda div?zi? bez?r?s?t.

B?r egyes szakszervezetek m?r feladt?k a harcot, de sz?vets?g?nk a Budapesti K?zleked?si Szakszervezetek Sz?vets?ge (BKSZSZ) ?s ?buda Aut?busz Szakszervezete (?ASZ) nem adta fel ?s a v?gletekig hitt abban, hogy van vissza?t ?buda Buszgar?zs sz?m?ra. Sz?vets?g?nk dolgozott, ?j utakat keresett. Amikor vezet?inket kidobt?k az ajt?n, bem?sztak az ablakon. Amikor m?sok h?rleveleket ?rogattak, hogy „?buda elesett” a BKSZSZ tette a dolg?t.

Nem volt k?nny? id?ig eljutni ?s n?ha val?ban ?gy n?zett ki el?szott a haj?, de sz?vets?g?nk eln?ke tartotta mindenkiben a lelket ?s egy pillanatra sem adta fel a harcot.

Tudjuk, hogy a h?bor? m?g nem ?rt v?get, mert vannak, akik tov?bbra is a gar?zs bez?r?s?t akarj?k. A BKV t?j?koztat?sa szerint a telephely j?v?j?r?l a k?s?bbiekben sz?letik majd d?nt?s. Egyel?re fell?legezhetnek a dolgoz?k. A r?mh?rkelt?kkel ellent?tben senkinek sem sz?nik meg az ?ll?sa ?s nem kell t?bbet utazni a munk?ba j?r?shoz.

M?g sokat kell dolgoznunk, hogy ne legyen a munkav?llal?kon ez a folyamatos bizonytalans?g. Bez?rj?k, nem z?rj?k, bez?rj?k, nem z?rj?k. Egy ?r?lt k?rforg?s, amely nem j? a munkav?llal?knak ?s csal?dtagjaiknak. Dolgozunk rajta, hogy ?buda j?v?je megnyugtat?an rendez?dj?n hossz? t?vra. Tov?bbra is megtesz?nk mindent, ami t?l?nk telik. Energi?nkat a val?di munk?ba fektetj?k ?s nem tagtoborz?s c?lj?b?l kiadott kiadv?nyok szerkeszt?s?be.

K?rj?k partnereinket ?s ex sz?vets?geseinket, hogy ne a zavarosban hal?sszanak, ne akarj?k kihaszn?lni rosszindulat? tev?kenys?g?kkel m?sok gondj?t, baj?t. Ha tenni nem tudnak, vagy nem akarnak, akkor maradjanak csendben ?s hagyj?k azokat dolgozni, akik val?ban tenni akarnak.
2016.10.27.                                                              Tiszperger Attila
                                                                                     ?ASZ Eln?k


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


K?zgy?l?si d?nt?s

Írta: Péter László - Dátum: 2016. 10. 26. 14:57Tisztelt Szakszervezeti tagok!A tegnapi BKV Igazgat?s?gi ?l?s d?nt?se nem v?ltozott ?buda bez?r?s?t illet?en.

A mai F?v?rosi K?zgy?l?s, mint tulajdonosi oldal fel?l?rta a BKV Igazgat?s?g?nak d?nt?s?t, miszerint a k?zgy?l?s napirendi pontjai k?z?tt szerepelt a „BKK k?zleked?si int?zm?nyrendszer?nek tov?bbfejleszt?se” t?rgy? napirend, melyben ?buda bez?r?sa is szerepelt. A F?v?rosi K?zgy?l?s hat?rozata, hogy a BKK beterjesztett anyag?b?l az ?buda bez?r?s?r?l sz?l? r?szt kivette, melynek t?rgyal?s?t decemberre halasztotta.

A BKK-s beterjesztett anyagban ?buda bez?r?s?t azzal indokolt?k, hogy nem a BKV fogja az M3-as metr?p?tl?st szolg?ltatni. A F?v?rosi K?zgy?l?s d?nt?tt arr?l, hogy az M3-as metr?p?tl?s szolg?ltat?s kivitelez?s?t BKK-BKV hat?sk?rbe rendeli el. Ez?rt v?ltozott meg az ?buda bez?r?s?val kapcsolatos tulajdonosi d?nt?s.

A F?v?rosi K?zgy?l?s m?g arr?l d?nt?tt, hogy a BKV Zrt. 2017-es ?zleti Terv?ben szerepeltetik ?buda Div?zi? k?lts?geit.

?gy gondolom, jelenleg az a legfontosabb, hogy folytassuk a BKV Zrt-n bel?l, ?BUD?N a munk?nkat!2016.10.26.                                                              Tiszperger Attila
                                                                                     ?ASZ Eln?k


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


1/5 oldal
« »