Főmenű

Legújabb hírek

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvtel

Archív 2017

1/8 oldal
« »

2017.12.19

Írta: Péter László - Dátum: 2017. 12. 21. 08:16jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.euH?rek

Írta: Péter László - Dátum: 2017. 12. 07. 16:51Tisztelt Tags?g!T?l vagyunk a v?laszt?sokon. K?sz?n?m magam, ?s a megv?lasztott tiszts?gvisel?k nev?ben, hogy bizalmat adtatok a tov?bbi munk?hoz. K?sz?n?m, hogy fontosnak v?lt?tek szakszervezet?nk tiszts?gvisel? v?laszt?s?t, mert nagyon sokan vettetek r?szt a szavaz?son.

Nagyon neh?z id?szakon vagyunk t?l, de ?gy gondolom, hogy a tulajdonosi d?nt?s alapj?n ?buda Div?zi?ja pozit?v helyzetbe ker?lt. ?g?rni csak annyit tudok, hogy az el?z? ciklusban kialak?tott ir?nyvonalat, hiteles kommunik?ci?t szeretn?nk folytatni, a gar?zsunk ?s teljes?tm?ny?nk megtart?s?n kereszt?l egy ?lhet?bb foglalkoztat?st t?zt?nk ki c?lul.

?gy ?v?g?hez k?zeledve mindenkinek nagyon kellemes ?nnepeket szeretn?k k?v?nni, ?s nagyon j? eg?szs?get a k?vetkez? ?vekre.

2017.12.07.                                                              Tiszperger Attila
                                                                                     ?ASZ Eln?k


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


K?sz?netnyilv?n?t?s

Írta: Péter László - Dátum: 2017. 11. 22. 22:03K?sz?netnyilv?n?t?sTisztelt Munkat?rsaim!


Hossz? el?k?sz?t? munka ut?n, 2017. november 4-?n t?nylegesen lez?r?sra ker?lt az M3 metr?vonal ?szaki szakasza, ?s ezzel kezdet?t vette a BKV Zrt. t?rt?nelm?nek legnagyobb aut?buszos p?tl?sa, mely rendhagy? m?don villamossal t?rt?n? p?tl?ssal is kieg?sz?l.
Tarl?s Istv?n Budapest f?polg?rmestere mellett az els? h?rad?sok, sajt? cikkek is elismer?en nyilatkoztak a p?tl?s elindul?s?r?l.
A munka nagy v?rakoz?ssal, kisebb f?lelmekkel, ?s rengeteg egyeztet?ssel, szervez?ssel indult. Az el?k?sz?t? munka sor?n t?bb m?szaki, forgalmi ?s hum?ner?forr?s feladatot kellett megoldani, egyes esetekben egym?shoz igaz?tani / csiszolni.
Az el?k?sz?t? munk?kb?l kiemeln?m a t?bblet villamos szerelv?nyek forgalomba ?ll?t?s?t, az ?j ?s az els? napi tapasztalatok alapj?n m?dosult menetrendek tervez?s?t, az erre ?p?l? beoszt?sok elk?sz?t?s?t, az operat?v v?ltoz?sok levez?nyl?s?t, az ?gazat er?fesz?t?seit a j?rm?vezet?i l?tsz?m n?vel?se ?rdek?ben, a t?bblet j?rm?vek rendelkez?sre ?ll?s?nak biztos?t?s?t, valamint a vonali hibaelh?r?t?s r?szleges ?tszervez?s?t ?s a metr?p?tl?sban r?szt vev? j?rm?vek kiemelt m?szaki fel?gyelet?t.


K?sz?netemet fejezem ki ?nnek a metr?p?tl?s el?k?sz?t?s?nek ?rdek?ben tett er?fesz?t?sei?rt, p?ldamutat? munk?j??rt!


Tov?bbi eredm?nyes munk?t k?v?nok!


?dv?zlettel:
Bolla Tibor
eln?k-vez?rigazgat?

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


Mikul?s 2017

Írta: Péter László - Dátum: 2017. 10. 26. 16:39jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu2017.10.25

Írta: Péter László - Dátum: 2017. 10. 26. 16:00?ASZ H?RLEV?L 2017.

Tegnap a BKV Zrt. k?t nagy szakszervezeti sz?vets?ge kezdem?nyez?s?re Schumacher Ferenc BKSZSZ eln?k ?s Guly?s Attila VTDSZSZ eln?k egyeztet?st folytatott Tarl?s Istv?n F?polg?rmesterrel, Dr. Bagdy G?bor F?polg?rmester-helyettessel ?s Bolla Tibor Eln?k-vez?rigazgat?val a BKV Zrt. 2018 ?vi b?rt?rgyal?s?r?l. A k?t szakszervezeti vezet? az egyeztet?sen kifejtette, hogy a T?rsas?g versenyk?pess?g?nek meg?rz?se ?s a munkaer?hi?ny cs?kkent?se ?rdek?ben a 2017-eshez hasonl? nagys?grend? b?remel?st tartanak indokoltnak j?v?re is. A b?remel?st viszont differenci?ltan javasolj?k v?grehajtani figyelembe v?ve a szint?n most k?sz?l? T?rsas?gi b?rtarifa rendszerben tervezett munkak?ri b?rbesorol?sokat ?s az elt?lt?tt szolg?lati id?ket. ?ll?spontjuk szerint a b?remel?st ?gy kell megk?tni, hogy a jelenlegi b?rfesz?lts?gek cs?kkenjenek ?s ?jabbak m?r ne is keletkezzenek. Tarl?s Istv?n F?polg?rmester meger?s?tette, hogy a strat?giai feladatot ell?t? BKV Zrt. m?k?d?k?pess?g?nek fenntart?sa a F?v?ros sz?m?ra kiemelt feladat. A F?v?ros j?v? ?vi k?lts?gvet?si sz?mai m?g nem ?lltak ?ssze, ez?rt most m?g a forr?s nagys?grendj?t nem tudta megmondani, de felk?rte Bolla Tibor Eln?k-vez?rigazgat?t, hogy Dr. Bagdy G?bor F?polg?rmester-helyettessel k?z?sen sz?m?ttass?k ki, mekkora fedezet lenne sz?ks?ges a k?t szakszervezet ?ltal indokoltnak tartott nagys?grend? b?remel?shez. A k?zelj?v?ben ?jabb egyeztet?sek v?rhat?k Tarl?s Istv?n F?polg?rmester ?s a k?t szakszervezeti sz?vets?g vezet?je k?z?tt.

Figyelj?tek, keress?tek h?rleveleinket a szakszervezetei honlapokon, fali?js?gokon!


2017.10.25.                                                              Tiszperger Attila
                                                                                     ?ASZ Eln?k


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


1/8 oldal
« »