Főmenű

Legújabb hírek

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvtel

Archív 2020

1/10 oldal
« »

El?zetes t?j?koztat? v?g?llom?sra

Írta: Péter László - Dátum: 2020. 12. 07. 18:21Kedves Munkat?rsak!

T?j?koztatunk benneteket, hogy megkezd?dik a v?g?llom?si bel?ptet?rendszer ?les?t?se.

A rendszer beind?t?sa fokozatosan, v?g?llom?sonk?nt t?rt?nik, ?s el?re l?that?an 7-10 napot vesz ig?nybe m?g mind a 106 v?g?llom?si tart?zkod?ban aktiv?l?sra ker?l a k?rty?s bel?ptet?.

Azokon a v?g?llom?sokon ahol ?les?t?sre ker?lt a rendszer, figyelemfelh?v? plak?tok ker?lnek kihelyez?sre.

Tekintettel arra, hogy fokozatos a rendszer ?les?t?se, ?gy ezen id?szak alatt a megl?v? kulcsokra is sz?ks?g lesz, azonban felh?vjuk a figyelmet, hogy december 1-j?t k?vet?en a bel?p?k?rty?kat felt?tlen?l hordj?tok magatokkal!

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


Edenred aj?nd?kutalv?ny

Írta: Péter László - Dátum: 2020. 12. 07. 17:31Edenred Aj?nd?kutalv?ny

Elfogad?helyeinket az al?bbi linken tal?lja meg:
https://elfogadohely.edenred.hu/?ProductID=5

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.euMikor h?vjunk ment?t t?j?koztat?

Írta: Péter László - Dátum: 2020. 12. 01. 18:34Kedves Koll?g?k!Koronav?rus-fert?z?s eset?n – a gyorsabb gy?gyul?s ?rdek?ben – miel?bb el kell kezdeni a kezel?st, ez?rt ha a fert?z?sgyan? felmer?l, azonnal ?rtes?teni kell a h?ziorvost, aki elrendelheti a tesztel?st.

Megjelenhetnek azonban olyan s?lyos t?netek is, amelyek miatt s?rg?s szakorvosi seg?ts?gre van sz?ks?g.
A Semmelweis Egyetem Pulmonol?giai Klinik?ja ?s Magatart?studom?nyi Int?zete lakoss?gi t?j?koztat?j?ban figyelmeztet, hogy az al?bbi 9 t?net k?z?l b?rmelyiket tapasztalva azonnal ment?t kell h?vni:

• s?lyos vagy fokoz?d? neh?zl?gz?s, fullad?s, l?gszomj
• s?lyos vagy fokoz?d? mellkasi vagy felhasi f?jdalom
• hirtelen megjelen?, s?lyos, vagy fokoz?d? er?s f?jdalom
• ?jul?s, eszm?letveszt?s
• hirtelen jelentkez? er?teljes sz?d?l?s, vagy hirtelen fell?p? l?t?szavar vagy besz?dzavar
• s?lyos, hirtelen megjelen? v?gtagi ?gyetlens?g, mozg?szavar, b?nul?s
• k?rnyezet ?ltal ?szlelt zavarodotts?g, zavarts?g
• v?rk?p?s vagy v?rh?ny?s, vagy csillap?thatatlan v?rz?s
• tart?san fenn?ll?, egyre fokoz?d? h?ny?s vagy hasmen?s

Az egyetem honlapj?n tov?bbi hasznos inform?ci?kat tal?lnak
https://semmelweis.hu/koronavirus/files/2020/11/COVID-19-betegtajekoztato-2020-11-26.pdf
.

Mindenkinek j? eg?szs?get k?v?nunk, vigy?zzanak magukra!

#vigy?zunkegym?sra
#vigy?zzunkegym?sra

?dv?zlettel:

Bels? Kommunik?ci?

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


Meg?llapod?s 2020.11.26

Írta: Péter László - Dátum: 2020. 11. 26. 12:00
jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.euH?rlev?l 2020.11.10

Írta: Péter László - Dátum: 2020. 11. 10. 17:37BKSZSZ H?RLEV?L


Tisztelt Munkav?llal?k!A szeptemberi szakszervezeti kezdem?nyez?s eredm?nyek?nt meg?llapod?s sz?letett a BKV Zrt ?s az ?rdekk?pviseletek k?z?tt, a 2020. ?vi rendk?v?linek tekinthet? munkak?r?lm?nyek ?s teljes?tm?nyek anyagi elismer?s?r?l.
A meg?llapod?s ?rtelm?ben 2020. ?vi rendk?v?linek tekinthet? munkak?r?lm?nyek ?s teljes?tm?nyek elismer?sek?nt minimum 50.000 Ft/f? ?sszeg? juttat?s ker?l kifizet?sre a novemberi b?rek kifizet?s?vel egyidej?leg, december 8.-?n!

Szint?n december h?napban ker?l kifizet?sre az ?v eleji b?rmeg?llapod?sban r?gz?tett 16.100 forint ?rt?k? aj?nd?k utalv?ny is.

A j?rv?ny?gyi helyzet roml?s?t figyelve, folyamatosan k?vetelj?k a j?rm?vezet?k v?delm?nek n?vel?s?t. Ennek egyik fontos eredm?nye volt, hogy m?ra m?r az ?sszes j?rm?v?n ?vegfal v?lasztja el az utaz?k?z?ns?get a j?rm?vezet?t?l.
De a biztons?g n?vel?se ?rdek?ben tov?bbi l?p?seket kell bevezetni. Hamarosan kialak?t?sra ker?l a vezet? f?lke melletti ter?let felfest?ssel t?rt?n? elz?r?sa, amelynek seg?ts?g?vel n?vekedni fog az utas ?s a j?rm?vezet? k?z?tti t?vols?g. Erre t?j?koztat? matrica is figyelmezteti majd az utasokat.

K?r?nk minden munkav?llal?t, hogy egy?nileg is tegyen meg mindent saj?t eg?szs?g?nek v?delm?ben k?l?n?s tekintettel a k?z?ss?gi terekben t?rt?n? maszkvisel?sre ?s a t?vols?gtart?sra.

Vigy?zzunk magunkra!
Vigy?zzunk egym?sra!


Figyelj?tek, keress?tek h?rleveleinket a szakszervezeti honlapokon, fali?js?gokon!jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


1/10 oldal
« »