Főmenű

Legújabb hírek

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvtel

Archív 2021

2/10 oldal
« »

?T. v?laszt?s

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 11. 16. 01:32Tisztelt Tags?g!
Az ?buda Aut?busz Szakszervezet nev?ben megk?sz?n?m a Tags?gnak, ?s azoknak a munkav?llal?knak, akik nem a tagjaink az ?zemi Tan?cs v?laszt?son val? nagysz?m? r?szv?telt, ?s t?mogat?st.
Ezzel a r?szv?tellel bizony?tottuk, hogy ?buda Aut?busz Szakszervezet tags?ga egy egys?ges ?sszetart? csapat. Mindent megtesz?nk, hogy ezut?n is ?buda ?rdekv?delmi rendszere /Szakszervezet, ?zemi tan?cs, ?s Munkav?delem/ hat?konyan v?gezze feladat?t.

K?sz?nettel!2021. november 15.

Tiszperger Attila
?ASZ Eln?k jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


?zemi Tan?cs v?laszt?s 2021

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 10. 29. 10:04jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu2021.10.27.

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 10. 29. 09:59


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.euH?rlev?l 2021.10.22.

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 10. 26. 16:50jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.euM?r csak 5 napig igazolhat? a jogosults?g utaz?si igazolv?nyra

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 10. 26. 16:36Tisztelt Munkav?llal?k!
Felh?vjuk a figyelmet, hogy a BKV Zrt. utaz?si igazolv?nnyal ell?tottak ig?nyjogosults?g?nak ?ves ellen?rz?se 2021. okt?ber 29-?n befejez?dik, ?gy arra m?r csak 5 nap ?ll rendelkez?s?kre!Jogosults?gellen?rz?sre csak annak a munkav?llal?nak kell megjelennie, aki csal?dtagja r?sz?re is ig?nyel utaz?si igazolv?nyt.E hat?rid?t k?vet?en a jogosults?gellen?rz?sen ?t nem esett hozz?tartoz?i utaz?si igazolv?nyokat ?rv?nytelen?tj?k. Az ?rv?nytelen?tett igazolv?nnyal t?rt?n? utaz?s p?td?jaz?si elj?r?st vonhat maga ut?n, ami?rt a BKV Zrt. nem v?llal felel?ss?get!Fontos tudnival?k


· Az ig?nyjogosults?g ellen?rz?s?hez a Menetkedvezm?nyi Szab?lyzatban el??rt – ?nre, illetve hozz?tartoz?j?ra vonatkoz? – igazol?st/igazol?sokat a megadott id?szakban az illet?kes hum?n ?gyint?z?nek sz?veskedjenek bemutatni (pl. lakc?mk?rtya, iskolal?togat?si igazol?s vagy di?kigazolv?ny). Az ellen?rz?s nem vonatkozik azon munkav?llal?kra, akik nem ig?nyeltek hozz?tartoz?ik r?sz?re utaz?si igazolv?nyt.· Amennyiben a jogosults?g igazol?sa az el??rt hat?rid?ig nem val?sul meg, a kor?bban kiadott igazolv?nyt ?rv?nytelen?tj?k.· K?s?bbi, p?tl?lagos igazol?s eset?n ?j igazolv?nyt adunk ki, ezzel egyid?ben az ?rv?nytelen igazolv?nyt a hum?n ?gyint?z?nek kell leadni.· 2021. ?vt?l megsz?nt az utaz?si igazolv?nyok ?vre sz?l? ?rv?nyes?t?se. Az igazolv?nyok elektronikus ellen?rz?se csak a QR-k?d matrica seg?ts?g?vel t?rt?nik.· A gy?r?tt vagy egy?b m?don rong?l?dott (k?dmatrica s?r?lt) igazolv?ny tov?bb nem haszn?lhat?, azt ki kell cser?lni.· Az utaz?si igazolv?ny cser?j?hez 1 db, egy ?vn?l nem r?gebben k?sz?lt, sima h?tter?, eddig m?g nem haszn?lt, szabv?nym?ret? – 3,5 x 4,5 cm-es – igazolv?nyk?p sz?ks?ges.Az ellen?rz?ssel, igazol?sokkal kapcsolatban b?vebb felvil?gos?t?s a ter?letileg illet?kes hum?n adminisztr?ci?s koll?g?t?l k?rhet?.A 14 ?ven aluliak ingyenes utaz?s?val kapcsolatos r?szletszab?lyok a Budapesti K?zleked?si K?zpont Zrt. honlapj?n, az al?bbi linken tekinthet?k meg:

https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/14-even-aluliak-ingyenes-utazasa/K?sz?nettel:K?zponti Munka?gyi Adminisztr?ci?s Oszt?ly jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


2/10 oldal
« »