Főmenű

Legújabb hírek

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvtel

Archív 2022

1/5 oldal
« »

?v v?gi utalv?ny

Írta: Péter László - Dátum: 2022. 12. 20. 13:45

Tisztelt Munkav?llal?k!
A „Meg?llapod?s a BKV Zrt. munkav?llal?inak 2022. ?vi j?vedelmi elemeir?l” VI. pontja alapj?n ?v v?gi egyszeri juttat?sk?nt 20.000 Ft/f? ?sszeg? csek?ly ?rt?k? aj?nd?kot kaptak a f??ll?s? teljes munkaid?s munkav?llal?k pap?ralap? utalv?ny form?j?ban. Az utalv?nyt a 2022. novemberi b?rek kifizet?s?vel egyid?ben (2022. december h?napban) kapt?k meg. A f??ll?s?, nem teljes munkaid?s (r?szmunkaid?s) foglalkoztatottak a foglalkoztat?si ?rakeret?vel ar?nyosan r?szes?ltek az egyszeri juttat?sban (a 7,2 ?r?s foglalkoztat?s teljes munkaid?snek min?s?l). A telephelyekre ker?lt utalv?nyokat az Edenred Kft. biztos?totta. Az utalv?nyok ?tv?tel?re a HR ter?letek ?rtes?t?se alapj?n van lehet?s?g.T?j?koztat? az utalv?nyr?l:Elfogad?helyek:Az Edenred aj?nd?kutalv?ny ?lelmiszer, meleg ?tel, cip?, ruh?zat, m?szaki cikk, k?nyv, h?ztart?si felszerel?s, sz?ps?g?pol?s, sport- ?s vegyi ?ru term?kk?r?kben haszn?lhat? fel, orsz?gosan k?zel 30.000 elfogad?helyen.Elfogad?helyek az al?bbi linken tal?lhat?k meg:https://elfogadohely.edenred.hu/?productid=5


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.euV?laszt?s 2022

Írta: Péter László - Dátum: 2022. 11. 18. 15:44jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.euMikul?s ?nneps?g 2022

Írta: Péter László - Dátum: 2022. 11. 08. 18:24jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.euT?j?koztat?s a Budapest rezsit?mogat?s kifizet?s?r?l

Írta: Péter László - Dátum: 2022. 10. 12. 15:13
Kedves Munkav?llal?ink!T?j?koztatjuk ?n?ket, hogy a B?rpolitikai Meg?llapod?st ?s az ahhoz kapcsol?d? Egyet?rt?si Nyilatkozatot 2021-ben al??r? szakszervezetek ?s a F?v?rosi ?nkorm?nyzat k?z?tt l?trej?tt megegyez?s eredm?nyek?ppen a F?v?rosi ?nkorm?nyzat c?geinek ?s int?zm?nyeinek dolgoz?i egyszeri, brutt? 200.000 Ft ?sszeg? Budapest rezsit?mogat?sban r?szes?lnek.

A kifizet?sre – melynek r?szletes szab?lyait a 3/VK/2022 sz. Vez?rigazgat?i K?rlev?l tartalmazza – a mai napon ker?l sor.Jogi ?s hum?npolitikai Igazgat?s?gjQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


Meg?llapod?s 2022.10.07.

Írta: Péter László - Dátum: 2022. 10. 07. 19:24
Meg?llapod?s
a F?v?rosi ?nkorm?nyzat ?s annak int?zm?nyei (bele?rtve a gazdas?gi
t?rsas?gokat is), valamint a B?rpolitikai Meg?llapod?st ?s az ahhoz kapcsol?d?
Egyet?rt?si Nyilatkozatot al??r? szakszervezetek k?z?ttA B?rpolitikai Meg?llapod?st ?s az ahhoz kapcsol?d? Egyet?rt?si Nyilatkozatot 2021-ben al??r? szakszervezetek k?z?sen ?ttekintett?k a rezsiv?ls?g ?s a n?vekv? infl?ci? miatti probl?m?kat. Ennek eredm?nyek?ppen egyet?rtettek abban, hogy a b?rn?veked?s teljes?l?se ellen?re, az ?lelmiszer?rak emelked?se ?s a rezsics?kkent?s kivezet?se olyan terhet r?nak a munkav?llal?kra, amelyek mellett a 2022. ?vi 15%-os ?tlagos nomin?lis b?remel?s mellett is re?lb?rcs?kken?s k?vetkezhet be. ?ppen ez?rt, s?rg?s int?zked?sre van sz?ks?g a munkav?llal?k megn?vekedett meg?lhet?si ?s rezsik?lts?geinek kompenz?l?s?ra.

A t?rgyal? felek meg?llapodtak abban, hogy a B?rpolitikai Meg?llapod?s 11. pont bc) pontja szerint lefolytatt?k az egyeztet?seket, amelynek sor?n az al?bbiakban egyeztek meg:
  • A F?v?rosi ?nkorm?nyzat egyszeri, brutt? 200 000 Ft ?sszeg? rendk?v?li rezsit?mogat?st
    biztos?t a F?v?rosi ?nkorm?nyzat minden c?g?nek ?s int?zm?ny?nek (a tov?bbiakban egy?tt:
    int?zm?ny) dolgoz?ja sz?m?ra.

  • A F?v?rosi ?nkorm?nyzat javaslatot fogalmaz meg minden int?zm?nye sz?m?ra, miszerint
    vizsg?lj?k meg a home office, vagy t?vmunka lehet?s?g?t, ezzel ?p?letek, ?p?letr?szek
    lez?r?s?t lehet?v? t?ve a f?t?si id?szakban, ?gy cs?kkentve az ?p?letek energiafelhaszn?l?s?t.


A felek kijelentik, hogy a jelen meg?llapod?snak a B?rpolitikai Meg?llapod?s 11. pont bc) pontja szerinti egyeztet?st eredm?nyesen lez?rtnak tekintik.

Budapest, 2022.10.07.


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


1/5 oldal
« »