Főmenű

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvétel

Archív 2021

1/10 oldal
« »

Ajándék utalvány

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 12. 08. 17:33



jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu



Bértárgyalás 2021

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 12. 02. 01:50



Tájékoztató a 2022-es bértárgyalás megkezdéséről




A három érdekképviseleti szervezet kezdeményezésére 2021 november 30. napján megkez-dődtek a Bértárgyalások a BKV-nál. A Tárgyalások megtartására, valamennyi szakszervezete részvételével került sor - a járványhelyzet okán- Skype értekezlet formájában.

A tárgyalásokon Bolla Tibor vezérigazgató úr sok témát érintett, többek között ismételten „megköszönte a munkavállalók áldozatos munkáját”, valamint a különböző sajtó híresztelé-sekkel ellentétben, tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a Társaság menedzsmentje mindenre felkészült és biztosított a BKV Zrt. működése. A kötelező oltással kapcsolatban kijelentette, hogy sem a Tulajdonos, sem pedig a munkáltató nem támogatja annak a bevezetését, de a Munkáltató az oltás felvételét ajánlja, a továbbiakban is, mert csak ez jelentősen csökkenti a Covid súlyos kockázatát.

A Fővárosi Önkormányzat és a Bérszövetségben (FÖX) résztvevő szakszervezetek között létre-jött és Fővárosi Közgyűlési határozattal megerősített Bérpolitikai Megállapodás, meghatároz-za a kereteket és a megállapodásra nyitva álló határidőket a 2022 évi Bértárgyalásokra.

A Bérpolitikai Megállapodás alapján a Béremelés mértékét az idei garantált bérminimum és a minimálbér átlaga alapján kerül meghatározásra. Ha az átlag a 15 %-ot meghaladja az a feletti részről az érdekképviseletek egyeztetnek a tulajdonossal (megjegyzés a Tulajdonos lehetőségeit ismerve, bizonytalan).

A Kormányrendelet ugyan nem jelent meg, de a Szakszervezeti Konföderációk és a Kormány, valamint a munkáltatók érdekképviselete által létrejött megállapodás már ismert.
Ez alapján a BKV szinten a 15% bértömeg felosztásáról elkezdődhet az érdemi munka, a munkáltató, valamint a szakszervezetek között

A Bérpolitikai Megállapodásban meghatározott határidő szerint a minimálbérről szóló Kor-mányrendelet, Magyar Közlönyben történő kihirdetését követő 30 napon belül a BKV és a szakszervezetek között létre kell jönnie a Bérmegállapodásnak. A Kormányrendelet még nem jelent ugyan meg, de a Bérpolitikai Megállapodás alkalmaz egy felső korlátot, mely szerint a 2022. évre szóló Bérmegállapodásnak legkésőbb 2022. február 15. napjáig létre kell jönni.

A Munkáltató és az érdekképviseletek is kifejezték abbéli szándékukat, hogy konstruktív tár-gyalásokat folytatnak hogy, mielőbb megállapodás jöhessen léte.

A tárgyalások Állandó Bizottság keretében folytatódnak. A továbbiakban is folyamatosan tájékoztatunk benneteket a tárgyalásokról.

2021. 12. 01.


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


Mikulás, naptár, toll

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 12. 01. 11:40



jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu



Tájékoztató év végi bérkompenzációról

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 11. 24. 04:15



Tisztelt Munkavállalóink!




Az elmúlt 2 év a pandémia hatására nehéz gazdasági helyzetet teremtett mind a Tulajdonos, mind Társaságunk számára. Ennek hatására az idei bértárgyalások egy olyan megállapodással zárultak, amely – bár bérfejlesztést nem tartalmazott –, de lehetővé teszi, hogy a hatékony bérgazdálkodás esetén év végi többletjuttatásokat adjunk dolgozóinknak.



Jó hírként tudunk beszámolni róla, hogy a novemberi bérek december 8-i kifizetésekor három juttatási elem is biztosításra kerül:



1. Az Igazgatóság megtárgyalta és jóváhagyta azt a megállapodást, amelyet a 2021. évi bértárgyalások eredményeként született Részmegállapodás 3. pontja alapján a munkáltató és a Részmegállapodást aláíró szakszervezetek kötöttek.

Ennek értelmében a munkavállalók a 2021. január 1. és október 31. közötti időszak ledolgozott óráinak megfelelően 70 Ft/óra bérkompenzációban részesülnek a novemberi bérek fizetésével egyidejűleg. A juttatás átlagosan 120.000 Ft/fő körüli bruttó bért jelent, mely az egyéni munkaórák számától függően eltérő összeg lehet.



1. Szintén a Részmegállapodás alapján év végi 16.700 Ft értékű ajándékutalvány kerül kiosztásra az arra jogosultaknak.



1. A 2021. júniusi első részlethez hasonlóan kifizetésre kerül a Budapest Pótlék második részlete is.



A menedzsment és az érintett érdekképviseletek is egyaránt elkötelezettek abban, hogy a 2021-ben forráshiány miatt elmaradt bérfejlesztés legalább részleges kompenzációjaként minden rendelkezésre álló bértartalék kifizetésre kerüljön a munkavállalók részére, megköszönve ezzel is egész éves áldozatos munkájukat.



BKV Zrt. jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


Tájékoztató

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 11. 17. 11:11



jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu



1/10 oldal
« »