Főmenű

Legújabb hírek

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvtel

T?j?koztat? ?v v?gi b?rkompenz?ci?r?l

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 11. 24. 04:15Tisztelt Munkav?llal?ink!
Az elm?lt 2 ?v a pand?mia hat?s?ra neh?z gazdas?gi helyzetet teremtett mind a Tulajdonos, mind T?rsas?gunk sz?m?ra. Ennek hat?s?ra az idei b?rt?rgyal?sok egy olyan meg?llapod?ssal z?rultak, amely – b?r b?rfejleszt?st nem tartalmazott –, de lehet?v? teszi, hogy a hat?kony b?rgazd?lkod?s eset?n ?v v?gi t?bbletjuttat?sokat adjunk dolgoz?inknak.J? h?rk?nt tudunk besz?molni r?la, hogy a novemberi b?rek december 8-i kifizet?sekor h?rom juttat?si elem is biztos?t?sra ker?l:1. Az Igazgat?s?g megt?rgyalta ?s j?v?hagyta azt a meg?llapod?st, amelyet a 2021. ?vi b?rt?rgyal?sok eredm?nyek?nt sz?letett R?szmeg?llapod?s 3. pontja alapj?n a munk?ltat? ?s a R?szmeg?llapod?st al??r? szakszervezetek k?t?ttek.

Ennek ?rtelm?ben a munkav?llal?k a 2021. janu?r 1. ?s okt?ber 31. k?z?tti id?szak ledolgozott ?r?inak megfelel?en 70 Ft/?ra b?rkompenz?ci?ban r?szes?lnek a novemberi b?rek fizet?s?vel egyidej?leg. A juttat?s ?tlagosan 120.000 Ft/f? k?r?li brutt? b?rt jelent, mely az egy?ni munka?r?k sz?m?t?l f?gg?en elt?r? ?sszeg lehet.1. Szint?n a R?szmeg?llapod?s alapj?n ?v v?gi 16.700 Ft ?rt?k? aj?nd?kutalv?ny ker?l kioszt?sra az arra jogosultaknak.1. A 2021. j?niusi els? r?szlethez hasonl?an kifizet?sre ker?l a Budapest P?tl?k m?sodik r?szlete is.A menedzsment ?s az ?rintett ?rdekk?pviseletek is egyar?nt elk?telezettek abban, hogy a 2021-ben forr?shi?ny miatt elmaradt b?rfejleszt?s legal?bb r?szleges kompenz?ci?jak?nt minden rendelkez?sre ?ll? b?rtartal?k kifizet?sre ker?lj?n a munkav?llal?k r?sz?re, megk?sz?nve ezzel is eg?sz ?ves ?ldozatos munk?jukat.BKV Zrt. jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu