Főmenű

Legújabb hírek

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvtel

T?j?koztat?s a 23/VU/2022. sz?m? vez?rigazgat? utas?t?s a Budapest-p?tl?k ?gyviteli szab?lyaihoz

Írta: Péter László - Dátum: 2022. 07. 05. 21:02Tisztelt Koll?g?k!Budapest F?v?ros ?nkorm?nyzata (a tov?bbiakban: ?nkorm?nyzat) a Budapest p?tl?k juttat?s ?j form?j?t tervezi bevezetni a p?nz?gyi lehet?s?gek f?ggv?ny?ben.

Ez a juttat?s T?rsas?gunk eset?ben a f??ll?s? teljes munkaid?s ?s r?szmunkaid?s munkav?llal?k r?sz?re lesz – a forr?s rendelkez?sre ?ll?sa eset?n – adhat?.

A P?tl?k alapj?ul szolg?l? jogosults?gi id?be azon jogviszonyok id?tartama vehet? figyelembe, amelyeket a munkav?llal? az ?nkorm?nyzat F?polg?rmesteri Hivatal?n?l, a F?v?rosi ?nkorm?nyzati Rend?szeti Igazgat?s?g?n?l, az ?nkorm?nyzat egy?b k?lts?gvet?si szerv?n?l, t?bbs?gi tulajdon?ban l?v? gazdas?gi t?rsas?gn?l – vagy ezek le?nyv?llalatain?l – vagy ezek jogel?dj?n?l t?lt?tt. A besz?m?t?s sor?n figyelembe veend? munk?ltat?k list?j?t az ?nkorm?nyzat ?ltal T?rsas?gunk rendelkez?s?re bocs?tott mindenkor aktualiz?lt lista tartalmazza.

A T?rsas?gn?l nyilv?ntartott ?s figyelembe vehet? id?tartamr?l a Jogi ?s Hum?npolitikai Igazgat?s?g K?zponti Munka?gyi Adminisztr?ci?s Oszt?ly az e-mail c?mmel rendelkez? munkav?llal?k r?sz?re elektronikus ?ton, m?g az e-mail c?mmel nem rendelkez? munkav?llal?k r?sz?re pap?r alapon egyszeri alkalommal a 2022. j?nius havi b?rkifizet?si jegyz?k kiad?s?val egyidej?leg t?j?koztat?st k?ld.

Ha a munkav?llal? a t?j?koztat?sban szerepl? id?tartamot vitatja, mert van m?s figyelembe vehet? jogviszonya, ?gy az ezt igazol? dokumentumokat be kell mutatnia a ter?letileg illet?kes hum?n?gyint?z?nek, ahol egy k?relem is kit?lt?sre ker?l. Ennek hat?rideje 2022. ?vben augusztus 31. napja.

A hat?rid?t k?vet?en leadott K?relmek csak a k?vetkez? ?vi Budapest P?tl?k meg?llap?t?sa sor?n vehet?k figyelembe.

A k?relemben megjel?lt jogviszonyok besz?m?t?si lehet?s?g?nek vizsg?lata ut?n lehets?ges annak besz?m?t?sa a juttat?s szempontj?b?l.


Jogi ?s Hum?npolitikai Igazgat?s?g

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu