Főmenű

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvtel

Frissts ! 2022 Kedvezmnyes dolgozi csomag Vodafone

Írta: Pter Lszl - Dátum: 2022. 09. 08. 19:33Tisztelt Munkat?rsak, kedves Koll?g?k!A Vodafone Magyarorsz?g Zrt. t?j?koztat?sa alapj?n rendszereikben hiba l?pett fel, ez?rt az ?j dolgoz?i csomagok jelenleg csak ?s kiz?r?lag a t?bl?zatban megjel?lt partnereikn?l illetve ?zleteikben ig?nyelhet?k. A csatolt excel t?bl?zatban megtal?lhat?k a kijel?lt partnerek ?s ?zletek.
A hiba elh?r?t?s?r?l azonnali t?j?koztat?st adunk.

A Vodafone Magyarorsz?g Zrt. eln?z?st k?r a kellemetlens?g?rt!

?dv?zlettel:

Informatikai F?oszt?ly

Tisztelt Munkat?rsak, kedves Koll?g?k!


T?rsas?gunk kedvezm?nyes dolgoz?i hang- ?s internet el?fizet?st biztos?t dolgoz?i ?s nyugd?jba vonult kor?bbi munkav?llal?i sz?m?ra, amelynek ig?nybev?tel?re 2022.08.22-t?l van lehet?s?g a Vodafone Magyarorsz?g Zrt. ?zleteiben vagy a MyVodafone applik?ci?n kereszt?l.

A r?gi szerz?d?sben l?v? el?fizet?sek, NEM ker?lnek automatikusan ?t az ?j szerz?d?s szerinti tarif?ba!


 • A tarifacsomag-v?lt?st a dolgoz? maga kezdem?nyezheti valamelyik ?rt?kes?t?si ponton, vagy 2022.08.22-t?l online, a Vodafone internetes fel?let?n vagy a MyVodafone applik?ci?n kereszt?l.

 • A h?s?gnyilatkozat letelte el?tt is lehet az ?j tarifacsomagra v?ltani, ha az ?j tarifacsomag (+opci?) havid?ja magasabb, mint a megl?v? tarifa+opci? havid?ja.

 • >Amennyiben a dolgoz?i el?fizet?sek a r?gi szerz?d?s szerinti tarifacsomagban maradnak, ?gy a megk?t?tt egyedi el?fizet?i szerz?d?sben meghat?rozott szerz?d?s lej?rati d?tumok a m?rvad?ak.


Egy?b fontos inform?ci?k:

 • A kedvezm?ny ig?nybev?tel?nek felt?tele a BKV igazolv?ny, amit v?s?rl?skor be kell mutatni.

 • Az el?fizet?s csak a BKV Zrt.-n?l dolgoz? munkat?rs nev?re v?s?rolhat? meg.

 • Egy dolgoz? maximum 5 db kedvezm?nyes el?fizet?st v?s?rolhat.

 • Minden el?fizet?s mell? lehet?s?g van kedvezm?nyes ?r? k?sz?l?kv?s?rl?sra is.

 • K?sz?l?kv?s?rl?s n?lk?l 1 ?ves h?s?gnyilatkozatot, m?g k?sz?l?kv?s?rl?s eset?n 2 ?ves hat?rozott id?tartamot v?llal az el?fizet?. A mindenkori aktu?lis ?rlista a https://www.vodafone.hu/shop/flotta linken ?rhet? el. Flotta k?d: 1001721266

 • A megadott havid?jak e-Pack szolg?ltat?ssal ?rtend?k. Ez azt jelenti, hogy az El?fizet?nek minden h?napban teljes?teni kell valamennyi felsorolt felt?telt. A sz?ml?n felt?ntetett fizet?si hat?rid?ig kiegyenl?ti a szolg?ltat?sok d?jait az al?bbi lehet?s?gek egyik?n: Mobil ?s mobilinternet sz?mlabefizet?s | Vodafone oldalon, vagy az e-sz?mla profilon, vagy a Vodafone mobil alkalmaz?son kereszt?l, banki ?tutal?ssal, csoportos beszed?si megb?z?ssal, vagy OTP bank automat?kon kereszt?l.

 • Amennyiben az El?fizet? valamely h?napban nem tesz eleget a fenti felt?teleknek, a k?vetkez? havi sz?ml?j?n egy brutt? 500 Ft-os egyszeri d?j ker?l kiterhel?sre. Ha az El?fizet? egy h?napban t?bb e-Pack felt?telt is megszeg, az e-Pack felt?telek nem teljes?t?s?nek d?ja ebben az esetben is csak havi egy alkalommal ker?l kisz?ml?z?sra.

 • M?s mobilszolg?ltat?t?l a sz?m hordoz?sa, vagy megl?v? Vodafone felt?lt?k?rty?s konstrukci? ?tv?lt?sa b?rmelyik Vodafone ?zletben kezdem?nyezhet? k?l?n d?j n?lk?l.

 • Vodafone ?zletek list?ja a https://vodafone.hu/kapcsolat/uzletek linken ?rhet? el.


A Social Pass ?s a Connect Pass r?szletez?se az al?bbiakban tal?lhat?:

Social Pass:
Vodafone Pass | Vodafone
Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat haszn?lat d?jmentesen (de! pl. YouTube video megnyit?sa ?s lejt?sz?sa/let?lt?se m?r mer?ti az adatkeretet)

Connect Pass:
Vodafone Pass | Vodafone
Messenger, Viber, WhatsApp haszn?lat d?jmentesen (de! pl. YouTube video megnyit?sa ?s lej?tsz?sa/let?lt?se m?r mer?ti az adatkeretet)


?dv?zlettel:

Informatikai F?oszt?lyMell?kletek:

-- BKV_flotta_tajekoztato_E_220801_eLEAD.pdf


-- 2022 Vodafone dolgoz?i Tarifacsomagok ?sszehasonl?t?sa


-- Vodafone ?zletek
jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu