Főmenű

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvtel

Megllapods 2022.10.07.

Írta: Pter Lszl - Dátum: 2022. 10. 07. 19:24
Meg?llapod?s
a F?v?rosi ?nkorm?nyzat ?s annak int?zm?nyei (bele?rtve a gazdas?gi
t?rsas?gokat is), valamint a B?rpolitikai Meg?llapod?st ?s az ahhoz kapcsol?d?
Egyet?rt?si Nyilatkozatot al??r? szakszervezetek k?z?ttA B?rpolitikai Meg?llapod?st ?s az ahhoz kapcsol?d? Egyet?rt?si Nyilatkozatot 2021-ben al??r? szakszervezetek k?z?sen ?ttekintett?k a rezsiv?ls?g ?s a n?vekv? infl?ci? miatti probl?m?kat. Ennek eredm?nyek?ppen egyet?rtettek abban, hogy a b?rn?veked?s teljes?l?se ellen?re, az ?lelmiszer?rak emelked?se ?s a rezsics?kkent?s kivezet?se olyan terhet r?nak a munkav?llal?kra, amelyek mellett a 2022. ?vi 15%-os ?tlagos nomin?lis b?remel?s mellett is re?lb?rcs?kken?s k?vetkezhet be. ?ppen ez?rt, s?rg?s int?zked?sre van sz?ks?g a munkav?llal?k megn?vekedett meg?lhet?si ?s rezsik?lts?geinek kompenz?l?s?ra.

A t?rgyal? felek meg?llapodtak abban, hogy a B?rpolitikai Meg?llapod?s 11. pont bc) pontja szerint lefolytatt?k az egyeztet?seket, amelynek sor?n az al?bbiakban egyeztek meg:
  • A F?v?rosi ?nkorm?nyzat egyszeri, brutt? 200 000 Ft ?sszeg? rendk?v?li rezsit?mogat?st
    biztos?t a F?v?rosi ?nkorm?nyzat minden c?g?nek ?s int?zm?ny?nek (a tov?bbiakban egy?tt:
    int?zm?ny) dolgoz?ja sz?m?ra.

  • A F?v?rosi ?nkorm?nyzat javaslatot fogalmaz meg minden int?zm?nye sz?m?ra, miszerint
    vizsg?lj?k meg a home office, vagy t?vmunka lehet?s?g?t, ezzel ?p?letek, ?p?letr?szek
    lez?r?s?t lehet?v? t?ve a f?t?si id?szakban, ?gy cs?kkentve az ?p?letek energiafelhaszn?l?s?t.


A felek kijelentik, hogy a jelen meg?llapod?snak a B?rpolitikai Meg?llapod?s 11. pont bc) pontja szerinti egyeztet?st eredm?nyesen lez?rtnak tekintik.

Budapest, 2022.10.07.


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu