Főmenű

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvétel

Kezdeményezés 2023.02.28

Írta: Péter László - Dátum: 2023. 02. 28. 17:26


2023. február 28.

dr. Walter Katalin
Vezérigazgató
BKK Zrt.
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Tisztelt Vezérigazgató Asszony!


Alulírott szervezetek a következő kéréssel fordulunk Önhöz:

Ismételten olyan intézkedések és állásfoglalások jelennek meg a médiában és a közösségi felülete-ken, melyek több szempontból aggályosak, szakmaiatlanok és felesleges feszültséget keltenek a BKV munkavállalói, az utazóközönség és a BKK között.

Konkrét eset a hajléktalanok szállítása kontra járművetői intézkedés. Kérjük, szíveskedjen kijelölni azt a tárgyalópartnert, akivel a problémát megvitathatjuk a megnyugtató megoldás elérése érdeké-ben.

Különösen problémásnak tartjuk az utasokat arról tájékoztatni, miszerint hajléktalanok utazása ese-tén vészjelző használatával jelezzék problémájukat a járművezető felé. A vészjelző ettől alapvetően eltérő célt szolgál, melyet részletesen szabályoznak utasítások. További probléma, hogy az utasok keverhetik a vészfékkel, ami tovább tetézi a problémát.

A hajléktalanok azonosítása és helyzetük kezelése nem tartozik dolgozóink feladatai közé. Viszony-lag kevesen rendelkeznek ehhez szükséges végzettséggel, ráadásul, ha vannak köztünk ilyenek, ak-kor sem szociális gondozói munkakörben, ilyen munkakör nincs a BKV Zrt. munkaköri katalógusá-ban.

Az utazásból történő kizárás, mint intézkedés, önmagában is súlyos, tévesen alkalmazva pedig ko-moly munkafegyelmi vétség is lehet. Ennek pedig nem kívánjuk kitenni a vállalat munkavállalóit!Üdvözlettel:

Schumacher Ferenc SK
BKSZSZGulyás Attila SK
VTDSZSZNaszályi Gábor SK
EKSZjQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu