Főmenű

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvtel

Kezdemnyezs 2023.02.28

Írta: Pter Lszl - Dátum: 2023. 02. 28. 17:26


2023. febru?r 28.

dr. Walter Katalin
Vez?rigazgat?
BKK Zrt.
1075 Budapest, Rumbach Sebesty?n utca 19-21.

Tisztelt Vez?rigazgat? Asszony!


Alul?rott szervezetek a k?vetkez? k?r?ssel fordulunk ?nh?z:

Ism?telten olyan int?zked?sek ?s ?ll?sfoglal?sok jelennek meg a m?di?ban ?s a k?z?ss?gi fel?lete-ken, melyek t?bb szempontb?l agg?lyosak, szakmaiatlanok ?s felesleges fesz?lts?get keltenek a BKV munkav?llal?i, az utaz?k?z?ns?g ?s a BKK k?z?tt.

Konkr?t eset a hajl?ktalanok sz?ll?t?sa kontra j?rm?vet?i int?zked?s. K?rj?k, sz?veskedjen kijel?lni azt a t?rgyal?partnert, akivel a probl?m?t megvitathatjuk a megnyugtat? megold?s el?r?se ?rdek?-ben.

K?l?n?sen probl?m?snak tartjuk az utasokat arr?l t?j?koztatni, miszerint hajl?ktalanok utaz?sa ese-t?n v?szjelz? haszn?lat?val jelezz?k probl?m?jukat a j?rm?vezet? fel?. A v?szjelz? ett?l alapvet?en elt?r? c?lt szolg?l, melyet r?szletesen szab?lyoznak utas?t?sok. Tov?bbi probl?ma, hogy az utasok keverhetik a v?szf?kkel, ami tov?bb tet?zi a probl?m?t.

A hajl?ktalanok azonos?t?sa ?s helyzet?k kezel?se nem tartozik dolgoz?ink feladatai k?z?. Viszony-lag kevesen rendelkeznek ehhez sz?ks?ges v?gzetts?ggel, r?ad?sul, ha vannak k?zt?nk ilyenek, ak-kor sem szoci?lis gondoz?i munkak?rben, ilyen munkak?r nincs a BKV Zrt. munkak?ri katal?gus?-ban.

Az utaz?sb?l t?rt?n? kiz?r?s, mint int?zked?s, ?nmag?ban is s?lyos, t?vesen alkalmazva pedig ko-moly munkafegyelmi v?ts?g is lehet. Ennek pedig nem k?v?njuk kitenni a v?llalat munkav?llal?it!?dv?zlettel:

Schumacher Ferenc SK
BKSZSZGuly?s Attila SK
VTDSZSZNasz?lyi G?bor SK
EKSZjQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu