Főmenű

Legújabb hírek

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvtel

Egyeztet?s kezdem?nyez?se m?szaki l?tsz?mint?zked?sek ok?n

Írta: Péter László - Dátum: 2023. 03. 08. 18:26


Budapesti K?zleked?si K?zpont Z?rtk?r?en M?k?d? R?szv?nyt?rsas?g
Aut?busz ?s Trolibusz ?zemeltet?si Igazgat?s?g
Szedlmajer L?szl?
vez?rigazgat?-helyettes


T?rgy: egyeztet?s kezdem?nyez?se m?szaki l?tsz?mint?zked?sek ok?n


Tisztelt Vez?rigazgat?-helyettes ?r!

A Budapesti K?zleked?si Szakszervezetek Sz?vets?ge (a tov?bbiakban: BKSZSZ) ?s tagszervezetei, a V?rosi T?megk?zleked?si Dolgoz?k Szakszervezeti Sz?vets?ge (a tov?bbiakban: VTDSZSZ) ?s tagszervezetei, valamint az Egys?ges K?zleked?si Szakszervezet (a tov?bbiakban: EKSZ) (a tov?bbiakban egy?ttesen Szakszervezetek) ez?ton az al?bbi egyeztet?st kezdem?nyezz?k:

A Budapesti K?zleked?si Z?rtk?r?en M?k?d? R?szv?nyt?rsas?g, Aut?busz ?s Trolibusz ?zemeltet?si Igazgat?s?g 2022. ?vben arr?l t?j?koztatta a Szakszervezeteket, hogy a m?szaki ter?leten l?tsz?mint?zked?st k?v?n v?grehajtani, mellyel ?sszef?gg?sben t?rgylatunk ?s elmondtuk az azzal kapcsolatos ?ll?spontunkat is. Akkor a Munk?ltat? ?gy d?nt?tt – a Szakszervezetek kezdem?nyez?s?re-, hogy 2022. december h?napban nem hajtja v?gre az int?zked?st. Azonban az eltelt id?szakban semmilyen inform?ci? nem jutott el a Szakszervezetekhez a fentiekben eml?tett terv, milyen ir?nyt vett, milyen d?nt?sek ker?ltek meghozatalra. Ez?rt a m?szaki munkav?llal?kkal kapcsolatos l?tsz?mint?zked?sek ok?n szem?lyes egyeztet?st kezdem?nyez?nk.

K?rj?k tisztelt Vez?rigazgat?-helyettes Urat, hogy az egyeztet?s a div?zi?vezet?k bevon?s?val val?suljon meg.

V?rjuk tisztelt Vez?rigazgat?-helyettes ?r javaslat?t az egyeztet?s id?pontj?ra ?s helysz?n?re.Budapest, 2023. m?rcius 2.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu