Főmenű

Legújabb hírek

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvtel

Vez?rigazgat?i k?rlev?l

Írta: Péter László - Dátum: 2023. 05. 09. 18:45


Kedves Munkat?rsaim!

Kar?csony Gergely f?polg?rmester ?r a mell?kelt lev?lben k?sz?nte meg a f?v?rosi c?gek er?fesz?t?seit, amelyek r?v?n a F?v?rosi ?nkorm?nyzat – int?zm?nyeivel ?s gazdas?gi t?rsas?gaival egy?ttesen – a 2022. okt?ber 1. ?s 2023. m?rcius 31. k?z?tti id?szakban az el?z? ?vekhez k?pest jelent?s megtakar?t?st ?rt el.

?n a magam nev?ben is szeretn?m kifejezni k?sz?netemet az?rt az ?ldozatv?llal?s?rt ?s meg?rt?s?rt, amellyel a t?li f?t?si szezonban bevezetett int?zked?seket fogadt?tok.

B?r b?zunk abban, hogy az energiapiaci viszonyok a j?v?ben kisebb anyagi terhet r?nak r?nk, m?gis arra k?rlek benneteket, hogy a ny?ri szezonban is ?gyeljetek arra, hogy a k?lts?gek m?rs?kl?se mellett a k?rnyezeti c?lokat is figyelembe v?ve csak indokolt esetben haszn?lj?tok a kl?ma-berendez?seket ?s egy?b energi?t fogyaszt? eszk?z?ket.

Tov?bbra is k?rem meg?rt?seteket ?s t?mogat?sotokat, hiszen ahogy m?r annyiszor bebizonyosodott: egy?tt mindent megoldunk annak ?rdek?ben, hogy sz?munkra a BKV tov?bbra is stabil, biztos munkahely, az utasoknak pedig biztos szolg?ltat?st ny?jt? v?llalat maradjon.


B?zva egy?ttm?k?d?setekben ?dv?zlettel ?s k?sz?nettel:


Bolla Tibor
vez?rigazgat?


Kar?csony Gergely f?polg?rmester k?sz?n?levele

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu