Főmenű

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvtel

Minimlbr megllapods 2023 november

Írta: Pter Lszl - Dátum: 2023. 11. 23. 12:32A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma tagjainak (kivéve Magyar Szakszervezeti Szövetség)

 

M E G Á L L A P O D Á S A

a minimálbér és a garantált bérminimum emelésér?l, valamint a bérnövelési ajánlásról

 

  1. Felek megállapodnak arról, hogy 2023. december 1. napjától a kötelez? legkisebb munkabér (minimálbér) havi bruttó összege 266 800 forintra, a garantált bérminimum havi bruttó összege 326 000 forintra emelkedik. A minimálbér és a garantált bérminimum két számjegy? emelése szociális indíttatású, célja, hogy folytatódjon a legalacsonyabb kereset?ek bérének felzárkózása.
  2. Azt ajánljuk a vállalkozásoknak, hogy figyelembe véve pénzügyi, üzleti helyzetüket és a munkahelyek meg?rzésének fontosságát, az általános béremelés során törekedjenek a 2024-re prognosztizált inflációt figyelembe véve a bérek reálértékének növelésére.
  3. Jelen megállapodás megkötését követ?en Felek tárgyalást kezdenek a minimális bérek rendszere megújításának olyan irányú koncepciójáról, amellyel a kötelez? legkisebb bérek hosszútávon meg?rizhetik vásárlóerejüket.
  4. A felek elkötelezettek a kollektív szerz?déskötés ösztönzésében, és ez álltal a kollektív szerz?déses lefedettség érdemi növelésében. Ehhez szükségesnek tartják az ágazati kollektív szerz?dések kietrjesztésére  vonatkozó szabályok megfelel? módosítását, amely jöv?beli alapját kepezheti egy Magyarországon is meghonosodó szakmai bértarifarendszernek. Az állam fontos szerepet játszik a szociális párbeszéd makrószint? folyamatában, biztosítva a plurális szerepl?k interakciójának terét és a létrejött kompromisszomok megfelel? érvényesülését.

 

Budapest, 2023. november 20.

 

>

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu