Főmenű

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvtel

Adatkrs a BKV Zrt. 2024. vi BRFEJLESZTS-rl folytatatand trgyalsok elksztse rdekben

Írta: Pter Lszl - Dátum: 2023. 11. 30. 17:14Budapesti Közlekedési Zártkörüen M?köd? Részvénytársaság

Bolla Tibor
vezérigazgató


Tárgy: adatkérés a BKV Zrt. 2024. évi BÉRFEJLESZTÉS-r?l folytatatandó tárgyalások el?készítése érdekében

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége (BKSZSZ), a Városi TömegközlekedésiDolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VTDSZSZ), és az Egységes Közlekedési Szakszervezet a fenti tárgyban megfogalmazottnak megfelel?en adategyeztetést kezdeményez.

A Bérpolitikai megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) köt? szakaszervezetek a F?városi Önkormányzatnál a közelmúltban tárgyalásokat kezdeményeztek a 2024. évi bérfejlesztések iránymutatásásval kapcsolatban, azon okból kifolyólag, hogy megjelent a Kormány508/2023. (XI.20.) Korm. rendelete a kötelez? legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.

A 2024 évi tárgyalások megkezdéséhez, el?készítéséhez, az alábbiakban felsorolt 2023. évi adatokra van szükségünk:

  1.  a 2023. október 31.-i állapot szerinti átlag alapbérek igazgatóságonkénti és FEOR-onkénti bontásban,
  2.  havi átlagkeresetek 2023. év 1-10 hónapjára vonatkoztatva, igazgatóságonkénti és FEOR-onkénti bontásban,
  3.  2023. évi október 31.-i átlag alapbérek igazgatóságonkénti bértarifa szintek szerinti bontásban,  a szintenkénti vonatkozó létszám feltüntetésévsl,
  4.  2023. év 1-10 hónapjára vonatkoztatva az átlag létszámok igazgatóságonkénti és FEOR-onkénti,
  5.  a 2023. október 31.-i állapotnak megfelel? létszámok  igazgatóságonkénti és FEOR-onkénti,
  6.  2023. október 31.-i állapot szerint a bértarifa táblázat szintjeinek bemutatása oly módon, hogy szintenként a legkisebb-, illetve a legnagyobb alapbér kerüljön feltüntetésre a szintb?l lefelé és felfelé eltér?k számával, az eltérések átlagos mértékével,
  7.   jubileumi- , és balaesetmentes jutalmazásokra, a rendkívüli forgalmi pótlékra (ágazatonként), a belvárosi pótlékra, valamint a "Budapest pótlékra" kifizetett összegek,
  8.  a KSZ. 2.  sz. melléklet alapjánkifizetett min?ségi prémium összege ágazatonként,
  9.  tömegközlekedési járm?vezet?k  - 2023. év 1-10 hónapjára vonatkoztatva - rendkiv?li munkavégzése (túlóra) összesen, külön megjelenítve a pihen?napon (elvont túlóra) végzett munkát,
  10.  a munkabérek átlagos alapbérvonzatainak társaági szint? mértéke, valamint ugyanez fizikai-szellemi-járm?vezet?i bontásban,

Kérem a fentiek tekintetében kerüljenek feltüntetésre a 2023. év november és december hónapjára vonatkozó tervszámok is.

Kérem, hogy a fentiekben kért adatokat küldje meg részemre, egyben t?zze ki az els? tárgyalás id?pontját.

 

Budapest, 2023. november 29.

 

 

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu